Iii Rok

TEST ZALICZENIOWY Z DIAGNOSTYKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH III ROK WL 2005/2006

1. (+) objaw Goldflama występuje w:
a) ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
b) odkłębuszkowe zapalenie nerek
c) przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek

2. Guz nerki:
a) przesuwalny palpacyjnie
b) ruchomy oddechowo w linii osiowej
c) rośnie do przodu i do dołu
d) lepiej wyczuwalny przy zwiększonym napięciu powłok brzusznych

3. Pozycja Trendelenburga:
a) ułożenie na plecach z miednicą ku górze

4. Stłumienie wątrobowe może zniknąć w:
a) marskość wątroby
b) wodobrzusze

5. Bolesność uciskowa w punkcie Mc Burneya wskazuje na:
a) ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
b) przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego

6. (+) objaw Rovsinga:
a) zapalenie wyrostka robaczkowego

7. Wybierz zdanie prawidłowe:
a) Opuszka dwunastnicy jest na prawo od linii pośrodkowej
b) Okrężnica poprzeczna znajduje się na wysokości XI kręgu Th

8. Głowa meduzy:
a) wokół pępka
b) wskazuje na utrudniony odpływ z żyły wrotnej

9. Migotanie przedsionków:
a) rozpoznajemy na podstawie EKG

10. Palce pałeczkowate nie występują w:
a) rozstrzenie oskrzeli
b) zapalenie wsierdzia
c) sinicze wrodzone wady serca
d) marskość wątroby

11.Powiększenie śledziony nie występuje w:
a) białaczka limfatyczna
b) Ch. Addisona
c) sferocytoza
d) zespół nerczycowy
e) SLE

11. Powiększone węzły chłonne podżuchwowe (3), tkliwe, miękkie, wielkości groszka wyst. w:
a) zapalenie gardła i migdałków
b) różyczka
c) ziarnica złośliwa
d) przerzuty nowotworowe

12. Płaski profil twarzy………..
a) zespół Downa

13. Tętno żylne dodatnie nie występuje w:
a) rytm węzłowy

14. Chybkie tętno nie występuje w :
a) niedomykalność zastawki aorty
b) Ch. Gravesa–Basedowa
c) Hipowolemia
d) Niedoczynność tarczycy
e) Niedokrwistość

15. Obniżone dolne granice płuc:
a) rozedma płuc
b) Obrzęk płuc

16. Wzrostu uderzenia koniuszkowego nie ma w:
a) przeroście LK
b) ch. Graves – Basedowa
c) Po wysiłku fizycznym
d) Gorączka
e) Niedoczynność tarczycy

17. Uderzenie koniuszkowe:
a) przesuwa się w lewo przy rozstrzeni PK
b) przesuwa się w lewo przy powiększeniu LK

18. Trzask słyszalny jest w:
a) śluzowakowaty przedsionek
b) stenoza mitralna

19. Podwójny ton Traubego:
a) niedomykalność aorty

20. Zespół Hornera:
a) wytrzeszcz gałki ocznej, zwężenie źrenicy, opadnięcie powieki
b) podrażnienie nn. współczulnych
c) podrażnienie nn. przywspółczulnych
d) anizocoria

21. Zwężenie źrenicy:
a) Zatrucie opiatami
b) Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych
c) Śpiączka mocznicowa
d) Śpiączka alkoholowa
e) Guzy mózgu

22. Jama brzuszna:
a) opukujemy głośno

23. Uwypuklenie guzów czołowych i ciemieniowych jest charakterystyczne dla:
a) Krzywicy

24. Krzywica:
a) pogrubienie połączeń części chrzęstnych i kostnych żeber
b) uwypuklone guzy czołowe i ciemieniowe
c) szablaste podudzia
d) prognatyzm

25. Rzężenia drobnobańkowe słyszymy:
a) zapalenie płuc

26. W zapaleniu płuc (zajęte 1 płuco) nie występuje:
a) opryszczka wargowa
b) gorączka ciągła z dreszczami
c) plwocina krwawo podbarwiona
d) zajęcie opłucnej
e) odgłos bębenkowy nad chorym płucem

27. Szmer oskrzelowy słychać:
a) nad mostkiem
b) w przypadku rozstrzeni oskrzeli

28. Oddech Cheyne’a Stokesa – błędne:
a) najpierw oddechy wolne i płytkie, potem szybkie i głębokie
b) występuje apnoe
c) coraz płytsze i rzadsze oddechy
d) oddechy na przemian płytkie i głębokie

29. Skąpomocz:
a) <500mL
b) Wskazuje na choroby nerek
c) Może wystąpić w gorączce

30. Wymioty w pół godziny po posiłku, bóle w nadbrzuszu środkowym:
a) choroba wrzodowa żołądka
b) choroba wrzodowa dwunastnicy

31. Objaw szyjno–wątrobowy występuje w:
a) hepatomegalii
b) splenomegalii
c) nadciśnieniu wrotnym

32. Nie ma zahamowania perystaltyki w:
a) zapaleniu otrzewnej
b) niedrożności porażennej jelit
c) niedrożności mechanicznej jelit
d) hipokaliemii
e) biegunce

33. Powiększone potyliczne węzły chłonne:
a) różyczka

34. Porażenie lewej połowy twarzy to:
a) uszkodzenie obwodowe n. VII po stronie lewej
b) uszkodzenie ośrodkowe n. VII po stronie prawej
c) Guz mózgu po stronie lewej

35. Chełbotanie po łacinie to:
a) pluscatio
b) fluscatio

36. Suche zapalenie opłucnej, objawy:
a) ból w klp
b) powłóczenie strony zajętej
c) zmniejszenie ruchomości klp
d) tarcie opłucnej

37. Niemiarowość występuje w:
a) zapaleniu wsierdzia
b) zapaleniu osierdzia

38. Hepato- i splenomegalia, ascites, żółtaczka wskazują na:
a) marskość wątroby

39. Wzmożony odgłos opukowy (bębenkowy) występuje w przypadku:
a) rozedmy
b) odmy
c) obrzęku płuc

40. Stłumienie odgłosu opukowego w jamie brzusznej:
a) ch. wątroby
b) powiększona macica

41. Cechy zespołu Turnera

42. Kaszel, gorączka, …………, to objawy:
a) pneumonia lobaris
b) bronchopneumonia
c) pleuritis

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License