Nefro2

ZALICZENIE Z NEFROLOGII VI LEK GR. A

1. Pacjent lat 62 leczony dotychczas na nadciśnienie i niewydolność krążenia lekiem moczopędnym i digoksyną, bez skutku. Obecnie obrzęki na podudziach (++), ciśnienie tętn. 140/90 bez cech hipotonii. Badania laborat: Na+ 120, osmolalność moczu 629, osmolalność surowicy 293. Jak uzupełnić niedobór sodu?
a) 3% NaCl i.v.
b) 0.9% NaCl i.v.
c) ograniczyć spożycie wody i sodu
d) hydrochlorotiazyd 30 mg przez 24 h
e) deferoksamina?

2. Eozynofiluria stwierdzana jest w:
a) gruźlicy
b) nefropatii cukrzycowej
c) nefropatii toczniowej
d) cewkowo-śródmiąższowym zapaleniu nerek

3. Leukocyturię przy jałowym posiewie stwierdza się w:
a) gruźlicy
b) cewkowo-śródmiąższowym zap. Nerek
c) nerce analgetycznej
d) urazie pęcherza
e) wszystkie prawidłowe

4. ADPKD – najbardziej pasuje zdanie:
a) tętniaki nn. mózgowych występują u 15 % chorych
b) 90 % chorych umiera z powodu przewlekłej niewydolności nerek
c) ból w okolicy lędźwiowej jest dominującym objawem
d) gdy torbiele są na obu nerkach możemy mówić o wielotorbielowatości

5. Bezwględnym przeciwwskazaniem do biopsji nerki jest:
a) RR rozkurczowe 120 mmHg

6. Pacjent z kolką nerkową i krwinkomoczem, dotychczas zdrowy. Ca i P w surowicy w normie. Na zdjęciu przeglądowy widoczny kamień, nie blokujący odpływu. Brak cech zakażenia. Jaką kamicę stwierdzisz?
a) szczawianowo-wapniową
b) moczanową
c) ksantynową
d) cystynową
e) struwitową

7. Objawów zespołu nefrytycznego nie wywołuje:
a) submikroskopowe kzn
b) mezangialne kzn
c) mezangialno-kapilarne kzn
d) błoniaste

8. Białkomocz, krwinkomocz, zmiany w zatokach obocznych nosa:
a) ziarniniak Wegenera

9. Pacjent miesiąc po przeszczepie nerki z powodu nefropatii cukrzycowej ma objawy niewydolności graftu. Przyczyną nie może być:
a) ostry odrzut
b) martwica dystalnej części moczowodu
c) zwężenie tętnicy graftu
d) nawrót choroby podstawowej
e) toksyczne działanie immunosupresji

10. Młoda kobieta, 19 lat, 15 miesięcy po ślubie, zgłosiła się na izbę przyjęć z objawami dyzurycznymi, gorączka 38'C, Goldflam obustronnie ujemny. Jakie postępowanie proponujesz?
a) leczenie antybiotykiem przez 10 dni i kontrolny posiew po 4 dniach od zakończenia leczenia
b) leczenie antybiotykiem przez 10 dni
c) leczenie antybiotykiem przez 6 tygodni
d) leczenie antybiotykiem przez 10 dni i urografia
e) leczenie antybiotykiem przez 10 dni i cystografia

11. Nefropatia spowodowana cukrzycą, gdy obecny jest białkomocz i:
a) glikozuria
b) nadciśnienie
c) retinopatia

12. Najczęstsza przyczyna zespołu nerczycowego u dorosłych:
a) pierwotnie błoniaste kzn

13. Chory lat 29 po przetoczeniu krwi niezgodnej grupowo, masywna hemoliza, w której wyniku doszło do ostrej niewydolności nerek. Rodzina pyta o rokowanie:
a) chory ma szansę przeżyć wiele lat dzięki dializoterapii
b) chory powinien się szykować na przeszczep, gdyż jest to najlepsza metoda leczenia
c) szanse na pełne wyzdrowienie > 90%
d) szanse na pełne wyzdrowienie ok. 20%

14. Objawy przewlekłej niewydolności nerek:
a) drżenia mięśniowe i metaboliczne
b) krwawienia z przewodu pokarmowego
c) obrzęk płuc
d) zapalenie osierdzia
e) skłonność do infekcji
A) a c d
B) b c e
C) a b e
D) d e
E) wszystkie

14. Co wpływa na oszczędzanie nerek i przeciwdziała ich uszkodzeniu?
a) dieta niskobiałkowa
b) właściwa kontrola ciśnienia tętniczego
c) właściwa kontrola lipidemii
d) prawidłowe BMI
e) rzucenie palenia
A) a c d
B) b c
C) a
D) b d e
E) wszystkie

15. W przednerkowej niewydolności nerek frakcja wydalnicza sodu wynosi:
a) <1
b) >1
c) <2
d) >2
e) =1

16. Najróżniejsze zmiany w biopsji są w toczniu.

17. Wtórna nadczynność przytarczyc w przewlekłej niewydolności nerek jest spowodowana:
a) hiperfosfatemią
b) hipokalcemią
c) kwasicą metaboliczną
d) opornością kości na PTH
e) wszystkie są prawidłowe

18. W typowym niepowikłanym ZUM najczęstszym patogenem jest E. coli.

19. U chorych z cukrzycą i schyłkową niewydolnością nerek zapotrzebowanie na insulinę zmniejsza się 2-3 razy.

20. W przewlekłej niewydolności nerek dochodzi do retencji:
a) szczawianów
b) potasu
c) kreatyniny
d) fosforanów
e) kwasu moczowego
A) wszystkie
B) a b c
C) b d
D) b c e
E) a b e

21. W nefropatii cukrzycowej dializoterapię rozpoczyna się przy GFR:
a) GFR<25 (?)
b) GFR<20
c) GFR<15

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License