Onko

1. Tamoksifen:
a) jest antyestrogenem
b) rzadkim powikłaniem jest rak endometrium

2. Nieselekcjonowane (wtf?) raki uwarunkowane genetycznie dziedziczone stanowią jaki procent raków sutka w Polsce:
a) 3
b) 16
c)
d) 50
e) 90

3. Remisje w zaawansowanym raku sutka po cisplatynie:
a) 5
b) 15
c) 25
d) 50
e) 70

4. W raku proksymalnej części żołądka, jakie leczenie
a) całkowita resekcja + usuniecie regionalnych węzłów
b) prawie całkowita resekcja (?) + usuniecie regionalnych węzłów
c) całkowita resekcja + usunięcie zajętych węzłów

5. Najczęstsze nowotwory w Polsce
u mężczyzn:
1) rak płuca > jelita grubego >prostaty
2) płuca > żołądka > prostaty
3)

u kobiet:
4) sutka > jelita grubego >płuca
5) sutka > szyjki> płuca
6)

a) 1 i 4 b)

6. Rak zapalny sutka:
a) bezwzględne wskazanie do leczenia chirurgicznego
b) zwykle T3, T4
c) sutek czerwony, ucieplony, coś tam
d) wyciek z brodawki ropny
e) mastektomia

7. Leczenie w zapalnym raku sutka:
a) mastektomia
b) hormonoterapia
c) żadne
d) chemioterapia

8. Które badania są przesiewowymi
a) PSA, mammografia, cytologia
b) cytologia, per rectum, mammografia
c) tomografia, mammografia, per rectum
d) cytologia, mammografia, kał na krew utajona

9. Celem badań przesiewowych jest:
a) wykrywanie zmian we wczesnym stadium zaawansowania
b) zmniejszenie zachorowalności
c) zmniejszenie śmiertelności
d) zmniejszenie umieralności

10. Gemcytabina:
a) jest dobrze tolerowana przez pacjentów z rakiem trzustki
b) poprawia komfort życia
c) stosowana w leczeniu uzupełniającym
d)stosowana w leczeniu paliatywnym
e) ai b
f) a, b i c

11. HTZ zwiększa ryzyko:
a) raka sutka
b) raka endometrium
c) raka jajnika
d) raka jelita grubego

12. Zespół lizy guza:
a) w nowotworach wybitnie chemiowrażliwych
b) w nowotworach niewrażliwych na chemię
c) niewydolność nerek i dializoterapia
d) a i c

13. Promieniowrażliwość komórek nowotworu zależy od:
a) utlenowania tkanki
b) jednorodności komórkowej (?)
c)faza cyku komórkowego
d) wszystko

14. Do oun przerzutują:
a) rak płuca
b) rak sutka
c) rak jelita grubego
d) a i b

15. Pierwszym objawem raka głowy trzustki jest:
a) żółtaczka
b) niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki
c) cukrzyca

16. O progresji choroby mówimy, gdy
a) nowe zmiany
b) zwiększenie objętości guza o 50%
c) w skali RECIST wzrost wymiarów o> 20%
d) wszystkie
e)ai c

17. W skali Zubroda stopień 2 to:
a) mniej niż pół dnia w łóżku
b) więcej niż pół dnia w łóżku
c) może lekko pracować

18. Najmniej leukocytów podczas chemioterapii kiedy:
a) kilka godzin po podaniu
b)
c) 6-14 dni
d) wiele tygodni

19. Leczenie systemowe:
a) terapia genowa
b) chemioterapia
c) immunoterapia
d) hormonoterapia
e) wszystkie

20. Papierosy + alkohol zwiększają ryzyko :
a) raka wątroby
b) trzustki
c) jamy ustnej
d) jelita grubego

21. Rak wczesny żołądka
1) nacieka śluzówkę
2) nacieka podśluzówkę
3) nacieka mięśniówkę
4) przed 40
5) nie daje przerzutów

a) 1, 2 b) 1, 2, 3, 4 c) 1, 2, 3, 4, 5

22. Po leczeniu oszczędzajacym raka sutka bezwzględnie trzeba
a) chemioterapia
b) radioterapia
c) immunoterapia
d) radiochemioterapia

23. Kobieta z guzkiem piersi, niebolesnym, przesuwalnym, co robisz:
a) nic
b) mammografia + bac
c) kontrola za 2 miesiące
d) antybiotyki

24. Na wyniki leczenia w raku sutka nie mają wpływu:
a) wiek pacjentki
b) wywiad rodzinny
c) liczba zajętych węzłów chłonnych
d) typ histologiczny guza

25. W raku żołądka standardem postępowania jest:
a) totalne wycięcie + usunięcie regionalnych węzłów

26. Radioterapia w raku żołądka
a) leczenie paliatywne
b)
c)
d)

27. CEA jest markerem:
a) raka jajnika
b) raka jelita grubego
c) raka piersi

28. Ryzyko ograniczonej hormonowrażliwości zwiększone, gdy:
a) wiek < 35 lat
b) brak receptorów progesteronowych i estrogenowych
c) nadekspresja HER2
d) po menopauzie

29. Kobieta z rakiem piersi T1N0M0, co robisz:
a) modyfikowana radykalna mastektomia
b) mastektomia prosta
c) leczenie oszczędzające
d) a, b i c
e) a i c

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License