Test pediatria

Test z 17 czerwca 2008

Jeśli coś pamiętasz lepiej, można edytować tę stronę, na dole jest przycisk edytuj. Możesz też napisać na mojego maila. Filip

1. Dzieciak ma cuchnące biegunki i kaszel, jakie badanie:
a) chlorki w pocie
b)
c)
d)

2. Chlorki w pocie >70, jakie leczenie:
a) suplementacja witamin rozpuszczalnych w wodzie
b) suplementacja enzymów trzustkowych
c)
d)

3. Dzieciak urodzony w 34 Hbd, 2 godziny po porodzie duszność, stękanie wydechowe, w rtg obustronna niedodma z bronchogramem, co podejrzewasz:
a) zespół zaburzeń oddychania
b) choroba oskrzelowo-płucna
c) zespół aspiracji smółki
d) wrodzone zapalenie płuc

4. Dzieciak krwiomocz, niewydolność nerek, tatuś głuchy i też niewydolne nerki, najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
a) zespół Alporta
b)
c)
d)

5. Zdanie prawdziwe:
a) przyrost główki w pierwszych trzech miesiącach 2 cm/ miesiąc
b)
c)
d)

6. Przyrosty:
a) 1000 g/miesiąc
b) 400 g/miesiąc
c) podwaja w trzecim, potraja w ósmym
d) pierwsze trzy 700, następne po 400-500

7. Gazometria typowa dla kwasicy ketonowej
a) PO2, pH niskie, sat)2 blisko 100%, BE ujemne
b)
c)
d)

8. Dzieciak ze sztywnością karku,podwyższona temp.,m zaburz. świadomosci, wynik punkcji lędźwiowej (kom.jednojądrzaste- limfocyty 100/m3, spadek glukozy, wzrsot bia, bakterie Gram ujemne):
a) gruźlicze zomr
b) bakteryjne zomr
c) stwardnienie guzowate (sic!)
d) krwawienie do OUN

9. Przeciwwskazania do karmienia piersią:
a) choroba hemolityczna noworodka
b) czynna gruźlica matki
c) zapalenie piersi
d)

10. Dla niewydolności przednerkowej nie są charakterystyczne:
a) nadciśnienie
b) wpadnięte gałki oczne
c) wysoka osmolarność
d) po podaniu NaCl i.v. wzrost wydalania moczu

11. Dzieciak płacze, oddał dwa stolce z krwią, badany palpacyjnie podkurcza nóżki, co robisz:
a) konsultacja chirurga dziecięcego
b) zasadzasz czopki glicerynowe
c)
d)

12. Kłamstwem jest, że:
a) otyłe dzieci dojrzewają zazwyczaj wcześniej
b) wiek kostny opóźniony
c) często wyższe
d) można być otyłym przy prawidłowej podaży kalorii i nieruchliwym trybie życia

13. Duszność wdechowa charakterystyczna dla:
a) zapalenie oskrzeli
b) astma oskrzelowa
c) obrzęk krtani alergiczny
d) zapalenia płuc

14. Dziewczynka z podejrzeniem zespołu Turnera, co przemawia przeciwko rozpoznaniu:
a) miesiączki
b) brak płetwistej szyi
c) mozaikowy kariotyp
d)

15. Chłopiec przyjęty z powodu cech dysmorficznych i niskorosły, niezstąpione jądra, rozwój umysłowy ok, najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
a) zespół Noonan
b) zespół Turnera
c) zespół Klinefeltera
d) zespół Pradera-Williego

16 Kariotyp w/w chłopca to:
a) 46,XO
b) 46,XX
c) 47,XXY
d)

17. Skala stosowana w ocenie niewydolności krążenia noworodków:
a) skala Rossa
b) skala Silvermanna
c) skala Tannera
d)

18. Wady wymagające pilnej interwencji chirurgicznej:
1) przepuklina oponowo-rdzeniowa
2) przetoka przełykowo-tchwicza
3) rozszczep wargi/podniebienia
4)wodogłowie

a) 1, 2, 3, 4
b) 2, 4
c) 1, 2, 4

19. W różnicowaniu nephroblastoma i neuroblastoma za tym pierwszym przemawia:
a) wiek 4 lat
b) zwapnienia w usg
c) guz przekracza linię środkową ciała
d)

20. Pierwsze ząbki:
a) 3-5 miesiąc
b) 6-8 miesiąc
c) 10-12 miesiąc
d) 12-15 miesiąc

21. Pierwsze ząbki:
a) górne boczne siekacze
b) dolne siekacze przyśrodkowe
c) kły
d) trzonowe

22. Dziewczynka pochodzi z dalekiego wschodu, w rozmazie krwi erytrocyty tarczowate, nie ma hemoglobiny A, co najbardziej prawdopodobne:
a) niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
b) talasemia
c) defekt kinazy pirogronianowej
d)

23. Test tarczycowy, wybrać ten charakterystyczny dla choroby Hashimoto (podane normy):
a) TSH wysokie, przeciwciała wysokie, T3 i T4 dolna granica normy/ niskie
b) TSH wysokie, przeciwciała norma, T3 i T4 wysokie
c) TSH niskie, przeciwciała norma, T3 i T4 norma
d) TSH niskie, przeciwciała norma, T3 i T4 wysokie

24. Stan nie sprzyjający niedokrwistości z niedoboru żelaza:
a) celiakia
b) zakażenia
c)
d)

25. Powikłania zagrażające wcześniakom:
a) hipotermia
b) zakażenia
c)hipoglikemia
d) wszystkie

26. Najczęstsza przyczyna wodobrzusza u dzieci:
a) niewydolność krążenia
b) choroby nowotoworowe
c) zespół nerczycowy
d)

27. Dzieciak różowy, częstość akcji serca około 70, oddycha słabo, grymasi na cewnik, dobrze napięty, ile punktów w skali Apgar:
a) 7
b) 8
c) 6
d) 5

28. Objawem niedoczynności tarczycy nie jest:
a) zaparcia
b) tężyczka
c)
d)

29. Leczenie u 14-letniej dziewczynki z chorobą Hashimoto:
a) totalna strumektomia
b) radioterapia
c) L-tyroksyna
d)

30. Dzieciak 3-miesięczny:
a) śledzi wzrokiem
b) trzyma butelkę
c) chwyta stópkę
d) chwyta zabawkę w zasięgu ręki

31. Wzór na HCO3 w kwasicy metabolicznej:
a) 0,3 x mc (kg) x BE
b) 0,3 x pc (m2) x BE
c) 0,6 x mc (kg) x BE
d) 0,3 x pc (m2) x BE

32. Dzieciak z gojącym się liszajcem na twarzy, krwiomocz i niewydolność nerek, co najbardziej prawdopodobne:
a) nefropatia IgA
b) ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
c) kłębuszkowe zapalenie nerek
d)

33. Zdania prawdziwe:
a) ciemiączko może się wypuklić podczas parcia i płaczu
b) ciemiączko przednie zmayka się razem z tylnym
c) ciemiaczko przednie ma kształt rombu
d) nie większe niż 1*1 cm

34. Dziewczynka kilkanaście lat, śródmiąższowe zapalenie płuc, co najbardziej prawdopodobne:
a) Mycoplasma
b)
c)
d) pneumokoki

35. Co jest lekiem z wyboru:
a) gentamycyna
b) wysokie dawki kotrimoksazolu
c) erytromycyna
d) ceftriakson

36. Dzieciak 2 miesiące, niecharakterystyczny obraz zapalenia płuc, co najbardziej prawdopodobne:
a) Chlamydia trachomatis
b)
c)
d)

37. Co jest lekiem z wyboru:
a) erytromycyna
b) kotrimoksazol
c)
d)

38. Dzieciak z rozpoznanym zapaleniem płuc, leczony antybiotykami, po trzech dniach odma opłucnowa, co najbardziej prawdopodobne:
a) Aspergilus flavus
b) Mycobacterium
c) Staphylococcus aureus
d) Chlamydia

39. U dzieciaka z niedokrwistością aplastyczną nie wystąpi:
a) powiększenie wątroby
b) gorączka niejasnego pochodzenia
c) małopłytkowość
d) niedokrwistość normocytarna ?

40. Dzieciak 4 tygodniowy, od 10 dni ulewa, wymioty bez żółci, chętnie je, ale stracił na wadze, co najbardziej prawdopodobne:
a) przerostowe zwężenie odźwiernika
b)
c)
d)

41. Jak rozpoznajesz w/w:
a) usg
b) zdjęcie rtg w pozycji odwróconej
c)
d)

42. Przyczyny ostrej przednerkowej niewydolności nerek u dzieci:
a) zespół hemolityczno-mocznicowy
b) zespół Reya
c) po gentamycynie
d) zakrzep żyły nerkowej

43. U dzieci 50-60% guzów oun to guzy:
a) podnamiotowe
b) nadnamiotowe
c) guzy pnia
d) wewnątrzkomorowe

44. Czas krwawienia wydłużony w:
a) hemofilia A
b) hemofilia B
c) niedobór czynnika X
d) choroba von Willebranda

45. Niemowlak z krwistą biegunką, najbardziej prawdopodobny czynnik:
a) rotawirus
b) adenowirus
c) Shigella
d)

46. Dzieciak niedługo po urodzeniu zastój moczu, w badaniu poszerzenie moczowodów i poszerzony pęcherz, co najbardziej prawdopodobne:
a) zastawki cewki tylnej
b)
c)
d)

47. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy, jakie postępowanie:
a) pilna operacja
b) przewlekła antybiotykoterapia
c) badania i posiew moczu co tydzień
d)

48. Dzieciak z leukocytozą 20kilka tysięcy, powiększone węzły szyjne, wysypka, gorączka, co najbardziej prawdopodobne:
a) mononukleoza zakaźna
b) zapalenie gardła
c) odra
d)

49. Zdanie prawdziwe:
a) sprężyste zwyrodnienie wsierdzia po śwince jest częstym powikłaniem
b) świnkowe zapalenie jąder dotyczy niemal wyłącznie chłopców w wieku przedpokwitaniowym
c) 10 dni po śwince zapalenie opon
d)

50. Zdania prawdziwe odnośnie leczenia wrodzonego przerostu nadnerczy z utratą soli:
1) glikokortykosteroidy i mineralokortykosteroidy
2) niekiedy potrzebna suplementacja NaCl
3) jak najwyższe dawki sterydów, co by wystymulować wzrost
4) leki trzeba zwiększać w zakażeniach i różnych innych sytuacjach stresowych
5)

a) 1, 2, 3
b)
c)
d)

50. Fenyloketonuria matczyna to zespół:
a) objawów u dziecka matki z PKU nieprzestrzegajacej diety
b) objawów u matki dziecka z PKU
c) klasycznej fenyloketnourii u dziecka które odziedziczyło PKU po matce

51. Zespół zatrucia w chorobach metabolicznych:
a) żółtaczka
b) senność, apatia
c)
d)

52. Przy podejrzeniu choroby metabolicznej:
a) odstawić od piersi
b) suplementacja energetyczna glukozą iv
c) jak najszybciej profil aminokwasów i acylkarnityn w moczu
d) suplementacja do 5% aminokwasami

53. W meningokokowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych:
1) wstrząs, skaza krwotoczna
2) DIC
3) postępująca utrata przytomności
4) nagły początek

54. W kwasicy ketonowej monitoruje się:
a) glikemię
b) cholesterol
c) morfologię
d) kaliemię
e) natremię
f) gazometrię

55. Zdania prawdziwe o żółtaczce noworodków karmionych piersią:
1) rzadko kernicterus
2) po odstawieniu od piersi po 24 godzinach spada o 2mg%
3) wywołana wzrostem bilirubiny związanej
4) wywołana wzrostem bilirubiny niezwiązanej

56. Zdanie prawdziwe:
a) w biegunce ostrej u dziecka zawsze wyrównanie płynów drogą dożylną
b) w ostrej biegunce przeciwwskazane są leki zmniejszające perystaltykę
c)
d)

57. U dzieciaka ząbkującego może wystąpić:
a) gorączka
b) drgawki
c)
d) nic

58. Badanie wykazujące blizny w nerce:
a) DMSA
b) z technetem 99m
c)
d)

59. 1 roczne dziecko z biegunkami od urodzednia,epizody odoskrzelowego zap.pł., spadek bezwzgl. licz. limfocytów i b. niskie steż Ig. ( niedokrwistością, granulocyty w normie), co najbardziej prawdopodobne:
a) SCID
b) choroba Kostmanna
c) hipogammaglobulinemia
d) AIDS

60. Dzieciak z żółtaczką, bilirubina niezwiązana 12mg%, związana 5mg%, co najbardziej prawdopodobne:
a) atrezja dróg żółciowych
b) zespół Gilberta
c)
d)

61. APTT i PTT wydłużone w:
a) hemofilia A
b) hemofilia B
c) niedobór czynnika VII
d) choroba von Willebranda

62. Infekcja i węzły chłonne niepowiększone, najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:
a) odra
b) agammaglobulinemia Brutona
c)
d)

63. W samoistnej plamicy małopłytkowej:
a) w wywiadzie infekcja wirusowa
b) APTT i PTT wydłużone
c) spowodowana niedoborem czynnika von Willebranda
d)

64.Choroba Kawasaki - kłamstwem jest zdanie:
a) powikłaniem są tętniaki naczyń wieńcowych
b) leczenie salicylanami i IVIG
c) zmiany skórne, pow LN, obrzęki stóp i dłoni

65. Niemowlak 12 kg, ile potrzebuje płynów/dobę:
a) 1200
b) 600
c) 1600
d) 2000

66. Zdanie prawdziwe do zespołu nerczycowego:
a) często nadciśnienie
b) albuminy <2,5
c) spadek K+
d) wzrost CH, Tg

67. Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego, przyczyną nie jest:
a) celiakia
b) padaczka kontrolowana lekami
c)
d)

68. Zdanie fałszywe:
a) ginekomastia w okresie pokwitania u 50% chłopców
b) może być asymetryczna
c) wymaga leczenia gks
d) ustępuje samoistnie do 18 mies

69. Bilirubina związana, przyczyny:
a) cytomegalia wrodzona
b) konflikt grup Rh
c) konflikt ABO
d)

70. Bilirubina niezwiązana, przyczyny:
a) mukowiscydoza
b) przerost odźwiernika
c) różyczka wrodzona
d)

71. Dzieciak po ospie wietrznej, niewydolność wątroby, objawy neurologiczne, co najbardziej prawdopodobne:
a) zespół Reye'a
b)
c)
d)

72. Dzieciak po infekcji, powiększone pole wypuku serca, tętno cwałowe, co najbardziej prawdopodobne:
a) kardiomiopatia rozstrzeniowa wtórna do zapalenia mięśnia sercowego
b)
c)
d)

73. Co potrzebne do potwierdzenia rozpoznania:
1) ekg
2) rtg klatki
3) scyntygrafia perfuzyjna
4) biopsja

74. Dzieciak od urodzenia objawy móżdzkowe, co najbardziej prawdopodobne:
a) zespół Dandy'ego-Walkera
b) ropień móżdżku
c) guz mózdzku
d)

75. Dziewczynka trzy dni gorączkuje, potem wysypka na tułowiu i buzi, szczepiona MMR, co dalej:
a) nie trzeba izolować
b) zagorączkuje jeszcze raz na trzy dni
c) dostanie ataksji
d) to różyczka

76. W przewlekłej niewydolności nerek wystąpi:
a) policytemia
b) osteodystrofia
c) przedwczesne dojrzewanie płciowe
d)

77. Zespół Klinefeltera, wskaż kłamstwo:
a) długie ręce
b) małe jądra
c) ginekomastia
d) kariotyp XYY

78. Objawy w fenyloketonurii klasycznej zależą od:
a) aktywności kofaktora tetrahydrobiopterynowego
b) typu mutacji w genie hydroksylazy fenyloalaninowej
c) indywidualnych właściwości bariery krew-mózg
d) wieku wprowadzenia diety
e) przestrzegania diety

79. Objawy nadczynności tarczycy u pacjenta młodocianego:
a) nietolerancja ciepła
b) drażliwość, tachykardia
c) biegunki, wytrzeszcz
d)

80. Diagnostyka wad wrodzonych serca
a) cewnikowanie serca
b) gazometria krwi tętniczej, echo serca, rtg klatki
c)
d)

81. Dziewczynka z zaburzeniami rytmu, szybie tętno 160/min, w ekg nie ma załamków P przed QRSami, QRS <0,08 s,ból głowy, co najbardziej prawdopodobne:
a) trzepotanie komór
b) częstoskurcz przedsionkowo-komorowy w mechanizmie reentry
c) częstoskurcz komorowy
d) migotanie przedsionków

82. Jakie postępowanie:
1) worek z lodem na twarz
2) sprowokować wymioty
3) masaż zatoki szyjnej
4) wlew szybko iv
5) kardiowersja

a) 1, 2, 3
b)
c) 3, 5
d) 1, 2, 3, 4, 5

83. Zdanie nieprawdziwe:
a) w odwodnieniu znacznym spadek masy ciała o 5%
b) wpadnięcie gałek ocznych
c)
d)

85. Odwodnienie izotoniczne, zdanie nieprawdziwe
a) osmolarność wysoka
b) najczęściej w przebiegu biegunek u dzieci
c)
d)

86. Opóźnienie zarastania szwów czaszkowych:
a) krzywica
b) niedoczynność tarczycy
c) wodogłowie
d) wszystkie

87. Leukokoria:
a) biała źrenica
b) białko w stolcu

88. W niedokrwistości mikrocytarnej
a). spadek ferrytyny
b. spadek TIBC
c. wzrost TIBC

a)
c)
d)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License