Rodzinna

Test od Agaty P

NOWE PYTANIA Z MEDYCYNY RODZINNEJ 2009 oraz poprawione odpowiedzi ze starych testów
1. Impotencja u pacjenta może być objawem rozwijającej się choroby:
a) układu krążenia
b)przewodu pokarmowego
c) cukrzycy

2. Wskazania ze strony innych narządów niż p.pokarm. do eradykacji H.pylori:
a) neo wątroby
b) małopłytkowość samoistna
c)niedokrwistość z niedoboru Fe o nieznanej przyczynie
d) a+b
e) wszystkie

3. Po diagnostycznej artroskopii pacjent może wrócić do pracy:
a) po 48h
b) po tygodniu
c) po 4-6 tyg

4. U pacjenta z cukrzycą dążymy do ciśnienia poniżej:
a) 140/90
b) 135/85
c) 130/80
d) 125/80

5. Wskazaniami do zaszczepienia p/paciorkowcom jest wszystko z wyjątkiem:
a) osoby >70rż
b)
c)
d) osoby po splenetkomii
e) dzieci <2rż z niedokrwistością sierpowatkrwinkową

6) Pacjentka ze stanami podgorączkowymi, bólami proksymalnych mięśni…
a) grypa
b)
c) toczeń
d) żadne

7) Lekiem na ZUM, których nie podasz w ciąży jest:
a)
b)
c) nitrofurantoina
d) cef… albo ciprofloksacyna??

8) To pytanie zostanie poprawione w taki sposób: Użycie „spaiserów” – przedłużaczy do stosowania wziewnych GKS w astmie oskrzelowej umożliwia: 1. zmniejszenie grzybic , 2. zmniejszenie częstości użycia GKS, 3. lepszą dystrybucję leków w dolnych drogach oddechowych. Prawdziwe: a) 1,2 b) 1,2,3 c) 2,3 d) 1,3

9. Do rozpylania GKS można użyć:
1. Inhalatorów sprężarkowych,
2. Czegoś tam znów na spreżanie,
3. Inhalatorów ultradźwiękowych,
4. Zwykłego nawilżacza powietrza ze sklepu.
Prawdziwe:
a) 1,2
b) 1,2,3
c) wszystkie
d) 3,4

10. Jałowa leukocyturia:
a) po antybiotykoterapii
b) gruźlica
c)
d) wszystkie

11. Zawroty głowy, niedosłuch i szum w uszach – podejrzewasz:
a) zł Menier’a
b) perlak
c) zapalenie n. przesionkowego

12. Charakterystyczne dla choroby zwyrodnieniowej:
a) osteofity
b) zwężenie przestrzeni międzykręgowych
c) d) wszystko

12. o przetrwalym migotaniu przedzionkow mówimy gdy migotanie trwa co najmniej:
a) 48h
b) 7 dni
c) 2 tyg
d)

13. jakie leki można stosować w zespole metabolicznym: a)b blokery b) ca bloker c) ika d)

14. jakie leki można podawać w nebulizatorze:
a) hydrokortyzon
b) salbutamol
c) flunizoid, flutikazon to sterydy, albo był tu fenoterol nie pamiętam
d) budesonid odp: 1. wszystkie 2. bcd 3. bd 4. abc

15. POCHP wskaz prawdziwe: a) POCHP moze sie zaostrzyc podczas infekcji b) c) d) 16. jakie leki podasz w zaostrzeniu POCHP: a) antybiotyki b) c) d) 17. jakie polaczenie lekow jest niebezpieczne: a) b) c) b bloker + pochodna nondihydropirydyny (werapamil) d) b-bloker + pochodna dihydropirydyny (nifedypina)
18. Poprawne odpowiedzi do niektórych pytań:
1. Termin „non-dippers” (…) – prawda/fałsz. 2. Wskaż twierdzenie fałszywe dotyczące diuretyków: korzystnie wpływają na gospodarkę lipidową oraz zmniejszają insulino oporność. 3. Pierwszym objawem sugerującym niedoczynność tarczycy jest: na pewno nie wszystkie, ale nie pamiętam czy 1,3 czy 2,4. 4. Rozpoznanie przewlekłego izolowanego moczenia nocnego wykluczy: ZUM i obj. kucania. 5.Bezwzględene p/wsk do stosowania leków trombolitycznych w ostrym zawale serca: podejrzenie rozwarstwienia aorty. 6. Ciężar właściwy moczu stale 1,001-1,025: jest to izostenuria i może świadczyć o poważnym uszkodzeniu nerek. 7. Średnie RR z pomiarów domowych, od którego rozpoznajemy NT: 135/85. 8. Poziom ALAT, który stanowi wsk do odstawienia statyn: 3X powyżej normy. 9. Ból w okolicy nasady nosa, obrzęk powiek i tk otaczających: zapalenie zatoki sitowej. 10. Zł Hogine’a (dezorientacja, pobudzenie po penicylinie): leki uspokajające i p/drgawkowe np. relanium.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License