Skoliozy

SKRZYWIENIA KRĘGOSŁUPA

KLINIKA ORTOPEDII DZIECIĘCEJ PAM
DEFINICJA
ROZWOJOWE ZNIEKSZTAŁCENIE KRĘGOSŁUPA I TUŁOWIA O NIEZNANEJ PRZYCZYNIE I TRÓJWYMIAROWYM CHARAKTERZE

WG SCOLIOSIS RESEARCH SOCIETY WYGIĘCIE , KTÓREGO KĄT MIERZONY SPOSOBEM COBBA NA RTG A- P W POZYCJI STOJĄCEJ WYNOSI CO NAJMNIEJ 10 ST.

CZAS –CZWARTY WYMIAR SKOLIOZY (OKRESY PROGRESJI ODPOWIADAJA OKRESOM SZYBKIEGO WZRASTANIA KRĘGOSŁUPA)

WYMAGAJĄCE LECZENIA 1% POPULACJI DORASTAJĄCYCH (5000 CHORYCH Z KAŻDEGO ROCZNIKA)
TRÓJWYMIAR
PŁASZCYZNA CZOŁOWA-WYGIĘCIE BOCZNE

PŁASZCYZNA STRZAŁKOWA-ZABURZENIE FIZJOLOGICZNEJ KIFOZY PIERSIOWEJ LUB LORDOZY LĘDŹWIOWEJ

PŁASZCZYZNA HORYZONTALNA-ROTACJA OSIOWA KRĘGÓW
ETIOLOGIA
WIELOCZYNNIKOWO UWARUNKOWANA PATOLOGIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO DŁUGO ODDZIAŁUJĄCA PRZEZ UKŁAD GŁĘBOKICH MIĘŚNI GRZBIETU NA ROSNĄCY KRĘGOSŁUP OSOBNIKA O INDYWIDUALANIE ZMIENNEJ PODATNOŚCI NA WYSTĄPIENIE ZNIEKSZTAŁCENIA

Badanie kliniczne
Podział Wejsfloga:
-objawy I rzędu (dotyczące kręgosłupa)
-objawy II rzędu (klp , miednica )
-objawy III rzędu (dalsze odc. n. ruchu)
Objawy I rzędu
-wygięcie kręgosłupa (pierwotne, wtórne, rotacja kręgów, torsja kręgów, zmiany wysokości i szerokości)
-formula scoliotica clinica:
Nazwa skrzywienia (boczne-scoliosis; boczno-tylne - kyphoscoliosis)
Umiejscowienie( C,Th,L)
Strona skrzywienia(dx,sin)
Mechanizm kompensacji
( compensata = ; decompensata ≠ )
Stopień skrzywienia (Iº, IIº,IIIº )

Kąt skrzywienia
formula scoliotica clinica:
Sc.th.dx.paral.= II º Th4,8,L1;15,3,30 º

KSc.Th.sin.cong. 2≠IIIºTh8,12-L3;9,50º

Sc.th.sin.spast. ≠1 IIºTh4,7,12;14,3,45º
Test Adamsa
Rotacja i torsja
Kąt rotacji wg Perdriolle’a
Kąt żebrowo-kręgowy wg Mehty
TEST RISSERA
Objawy II rzędu
-garb żebrowy tylny , przedni (gibbus costalis)
-wgłębienie żebrowe tylne , przednie (impressio costalis)
-przesunięcie klatki piersiowej (tanspositio thoracis)
-nachylenie klp (inclinatio thoracis)
-torsja klp (torsio thoracis)
-wystawanie biodra

Objawy III rzędu
-trójkąt tułowiowo-ramienny (talii)
-ustawienie łopatek
-ustawienie barków
-pozorne czynnościowe skrócenie kończyny dolnej po stronie wklęsłej (skoliozy lędźwiowe , piesiowo-lędźwiowe z przykurczem mm.strony wklęsłej)
-ruchomość klp (bywa zmniejszona)
Podział etiopatogenetyczny
1.SKRZYWIENIA OBJAWOWE:
a)czynniki statyczne (skrócenie kończyny,przykurcz stawu)
b)odruchowe asymetryczne wzmożenie napięcia mięśniowego(ucisk,podrażnienie,zapalenie korzeni,zmiany urazowe,zwyradniające
c)czynniki sytuacyjne(wywołane ułożeniem w łóżeczku,noszeniem na jednej ręce,pochodzenia wzrokowego,kręcz mięśniowy)
d)proces zapalny,nowotworowy.
I. SKOLIOZY WRODZONE

1.kostnopochodne

2.mięśniowopochodne(ubytki rozwojowe, zbliznowacenie płodowe)

3.nerwowo-mięśniowe

II. Skoliozy rozwojowe
1.Neurogenne porażenia i niedowłady wiotkie ,spastyczne.
2.Mięśniowopochodne dystrofie mięśniowe ,atonia mięśniowa.
3.Schorzenia systemowe:dystrofie kostne , chrzęstno-kostne,łącznotkankowe,zaburzenia przemiany materii.
4.Zniekształcenia i zaburzenia czynności klp (torakoplastyka,ropne zap.opłucnej,resekcja tk.płucnej)
Skoliozy rozwojowe cd.
5.Skoliozy idiopatyczne:
-grupa paretyczna(emg-objawy niedowładów obwodowych)
-grupa dystoniczna(emg-objawy wzmożonego reagowania mm.strony wklęsłej)
-grupa ataktyczna(objawy zaburzenia czynności proprioceptywnej
6.Skoliozy psychogenne(wyraźnie przyczynowo związane z urazem psychicznym )
Podział chronologicznywg Jamesa
Wczesnodziecięce (pierwsze 3 lata życia)

Dziecięce (od 3 lat do rozpoczęcia dojrzewania)

Młodzieńcze (okres dojrzewania)
Podział lokalizacyjny
-Szyjna KS- C6 i powyżej
-Szyjno-piersiowa KS-C7 lub Th1
-Piersiowa Ks-Th2-Th11:
Wysoka 2-6
Środkowa 7-9
Niska 10-11
-Piersiowo-lędźwiowaTh12 L1
-Lędźwiowa L2-L4
-Lędźwiowo-krzyżowa L5 S1
Klasyfikacja Kinga
Typ 1-skolioza dwułukowa z przewagą lędźwiowej
Typ 2
Typ 2 –skolioza dwułukowa z przewagą piersiowej

Typ 3
Typ3-skolioza jednołukowa piersiowa

Typ 4
Typ4-skolioza dwułukowa piersiowa z pochyleniem L4 w stronę wygięcia

Typ 5
Typ5-podwójna skolioza piersiowa

Leczenie usprawniające
Ćwiczenia rozciągające obkurczone tkanki po stronie wklęsłej a wzmacniające mięśnie po stronie wypukłej połączone z ćwiczeniami kształtującymi prawidłową kifozę
Ćwiczenia oddechowe
Okresowa ambulatoryjna kontrola co 4-6 m-ce u dzieci ze skoliozą 10-20 st.
Leczenie gorsetowe
Progresja skoliozy i osiągnięcie przez nią 20-25 wg Cobba u chorych niedojrzałych biologicznie , z ujemnym testem Rissera jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia gorsetowego.
Cel:
-Zatrzymanie progresji lub zmniejszenie tempa narastania skrzywienia
-Uzyskanie symetrii klp
-Kształtowanie symetrii tułowia
Warunki powodzenia:
-Zrozumienie celowości terapii
-Dobre dopasowanie gorsetu
-Osiągnięcie korekcji 50%w ciągu pierwszych 2-3 m-cy (w płaszcyźnie czołowej)
-Osiągnięcie trójpłaszczyznowej poprawy przebiegającej ze zmniejszeniem rotacji, przybliżeniem kręgu szczytowego do centralnej linii krzyżowej , zmniejszeniem garbu żebrowego

ORTEZY
CTLSO

CERVICO-THORACO-LUMBO-SACRAL ORTHOSIS

GORSET MILWAUKEE
ORTEZY
TLSO

THORACO-LUMBO-SACRAL ORTHOSIS

GORSET CHENEAU
GORSET BOSTON
PRZED I W TRAKCIE LECZENIA GORSETEM CHENEAU
LECZENIE OPERACYJNE
-PROGRESJA SKOLIOZY
-DUŻE WARTOŚCI KĄTOWE SKOLIOZY SIĘGAJACE 45-50 ST. WG COBBA
-NIŻSZE , SIĘGAJĄCE 40 ST. WARTOŚCI ZE WSPÓŁISTNIEJĄCA HIPOKIFOZĄ LUB LORDOZĄ W CZĘŚCI PIERSIOWEJ
-WZGLĘDY KOSMETYCZNE
-ZABURZENIA NEUROLOGICZNE I DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE WSPÓŁISTNIEJĄCE Z NIELECZONĄ SKOLIOZĄ U OSÓB DOROSŁYCH

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License