Test

Test z gastroenterologii 18.1.2007

1. Pacjentka, 45 lat, hiperlipidemia, nieco podwyższone aminotransferazy, marskość, rozpoznanie:
a) niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
b) hemochromatoza
c) choroba Wilsona
d)
e)

2. Pacjent, drżenie grubofaliste, podwyższone aminotransferazy, rozpoznanie i proponowana diagnostyka:
a) ceruloplazmina w osoczu, choroba Wilsona

3. Pacjent, podwyższone enzymy, przebarwienia na skórze przedramion, cukrzyca, rozpoznanie:
a) hemochromatoza pierwotna
b)

4. Metodą z wyboru w diagnostyce GERD jest:
a) manometria
b) pH-metria
c) endoskopia
d)

5. Przebarwienia wokół skóry pępka w ostrym zapaleniu trzustki to:
a) objaw Cullena
b) objaw Grey-Turnera
c) nie ma takiego objawu

6. Objaw Courvoisiera (+) w:
a) rak głowy trzustki
b) rak ogona trzustki
c) rak przewodów żółciowych

7. Według najnowszych kryteriów amsterdamskich HNPCC:
a) rak endometrium
b) rak moczowodu
c) rak jasnokomórkowy nerki
d) rak jelita grubego

8. Podwyższona bilirubina związana:

9. Opis przypadku, nudności, podwyższone enzymy w moczu, rozpoznanie i zalecenia:
a) ostre zapalenie trzustki, dieta zerowa i coś tam
b) ostre zapalenie trzustki, bezzwłocznie cholecystektomia laparoskopowa
c) kamica żółciowa z epizodem trzustkowym, poczekać a gdy przejdzie planowa cholecystektomia
d) kamica przewodowa, ECPW
e)

10. Zespół wątrobowo-nerkowy:
a) nie wymaga leczenia
b)

11. Eradykacja Helicobacter pylori:
a) amoksycylina + kalrytromycyna + omeprazol
b) amoksycylina + tetracyklina + ranitydyna
c) tetracyklina + metronidazol + omeprazol
d)
e)

12. Po eradykacji Helicobacter pylori kontrola:
a) gastroskopia + test ureazowy
b) gastroskopia + test ureazowy + pobranie wycinków
c) przeciwciała p/HP
d)
e)

13. Zdanie nieprawdziwe:
a) krwista biegunka w chorobie Crohna
b) zwężenie światła okrężnicy w colitis ulcerosa
c)
d) resekcja całej okrężnicy w colitis ulcerosa
e) resekcja części okrężnicy w colitis ulcerosa

14. Pacjentka 23 lata, świeża krew w stolcu, bóle brzucha przy defekacji, zalecenia:
a) rektosigmoidoskopia bo podejrzenie CU

15. Jakie leczenie w chorobie Gilberta:
a)
b)
c)
d) żadne
e) wszystkie odpowiedzi fałszywe

16. W leczeniu wodobrzusza:
a) konieczne sprawdzenie poziomu kreatyniny
b) furosemid jest lekiem pierwszego rzutu
c) spironolakton I rzut

17. W profilaktyce żylaków przełyku:
a) propranolol
b)
c)

18. Czynnikami nasilającymi encefalopatię wątrobową mogą być:
a) zaparcia
b) krwawienie z żylaków przełyku
c) dieta wysokobiałkowa
d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

19. Przeciwwskazania bezwzględne do przeszczepu wątroby:
a) rak wątrobowokomórkowy
b) WZW B
c) zaawansowana niewydolność krążeniowo- oddechowa
d) uogólnione zakażenie

20. Metoda przesiewowa wykrywania raka jelita grubego:
a) badanie na krew utajoną w kale

21. Polipy o dużym ryzyku zezłośliwenia:
a) gruczolaki kosmkowe
b) polipy hamartomatyczne
c) polipy > 2cm
d) >5 polipów w jelicie

22. Objawy pozajelitowe IBD:
a) zapalenie tęczówki
b) PSC
c)
d)
e)

23. Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
a) podłoże autoimmunologiczne
b) rozpoznanie w oparciu o obraz radio
c) rozpoznanie wymaga biopsji wątroby
d)ECPW

24. Rosnący parametr będący wskaźnikiem prognostycznym w ozt:
a) leukocytoza
b) CRP
c) Na
d) Ca
e)

25. Zdanie prawdziwe:
a) torbiele w wątrobie w USG są wskazaniem do leczenia chirurgicznego
b) coś tam jest wskazaniem do czegoś tam

26. Czynniki ryzyka kamicy żółciowej:
1) otyłość
2) płeć męska
3) ciąża
4) niski poziom cholesterolu w żółci
a) 1, 2, 3,4 b) 1, 3 c) 1, 2, 4, 6


1. Klasyczna triada symptomów w ch Wilsona obejmuje:
a. Encefalopatie wątrobową, wodobrzusze, krwawienia z żylaków odbytu

b. wodobrzusze, żylaki przełyku, nadmierną pigmentacje skóry

c. podwyz poziom ceruloplazminy i Igm, niski poziom miedzi w surowicy

d. pierścień Kaysera Fleischera, objawy neuropsychiatryczne, niewydolność wątroby

e. rozedme płuc, miokardiopatie i cukrzyce typu I

2. Otyłość z hipercholesterolemia są czynnikami ryzyka

A kamicy dróg żółciowych

B NAFLD\NASH

C hemochromatozy

D niedoboru a-1- AT

E choroby Wilsona

Prawdziwe : ABD, ADE, CE, AB

3. Typowe kliniczne objawy zaawansowanej hemochromatozy obejmują

A nadmierna pigmentacje skóry

B nietolerancje glukozy lub cukrzyce

C nasilony świąd skóry

D przewlekle bóle stawowe

E rozedmę płuc w niepalących

Prawdziwe ABD ABC BCE BCD wszystkie

4. Następujące stwierdzenie jest prawdziwe

A aktywność ALP w surowicy krwi wzrasta w chorobach cholestatycznych z utrudnionym odpływem żółci

B w żółtaczce hemolitycznej typowo rośnie poziom bilirubiny wolnej

C w alkoholowym uszkodzeniu wątroby może wzrosnąć zarówno poziom bilirubiny wolnej jak i związanej

D w sferocytozie typowo rośnie poziom bilirubiny wolnej

E wszystkie zdania sa prawdziwe

5. Zespół Gilberta

A powinien być leczony propranololem

B istotne znaczenie w rozpoznaniu ma obecność pierścieni Kaisera

C zwiększa ryzyko wystąpienia raka wątroby

D zwiększa ryzyko wystąpienia żylaków przełyku

E wszystkie odp sa fałszywe

6. Zespół wątrobowo-nerkowy

A dobrze reaguje na leczenie prep kwasu ursodeoksycholowego

B nie ma istotnego wpływu na rokowanie pacjenta

C najczęściej występuje u pacjentów wirusowym zap wątroby typu C

D paracenteza jest leczeniem z wyboru

E wszystkie zdania fałszywe

7. W pierwotnej profilaktyce krwawienia z żylaków przełyku u pacjentów z marskością wątroby stosuje się

A hydrochlorotiazyd

B spironolakton

C propranolol

D esent forte

E kwas ursodeoksycholowy

8. Do czynników mogących nasilić encefalopatię wątrobową zaliczamy

A krwawienia z żylaków żołądka

B barbiturany

C zaparcia stolca

D laktuloze

E prawidłowe odp to abc

9. W leczeniu wodobrzusza

A lekiem pierwszego wyboru jest furosemid iv

B przed podjęciem decyzji terapeutycznych należy znać poziom kreatyniny w surowicy

C istotne znaczenie odgrywa dieta niskosodowa

D paracenteze należy wykonywać u pacjentów z niskim poziomem Na w surowicy

E prawidłowe b i c

10. Bezwzględne p/wsk do przeszczepu wątroby obejmują

A AIDS

B zaawansowana niewydolność krążeniowo- oddechowa

C uogólnione zakażenie

D chorobę nowotworową z przerzutami

E wszystkie ww

11. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące działania NLPZ w przewodzie pokarmowym

A mogą prowadzić do powstawania owrzodzeń w jelicie cienkim

B najmniejsza dawka kw ASA (75mg) nie może spowodować uszkodzenia bł śl żołądka

C zmniejszają istotnie ryzyko zachorowania na raka j grubego

D w niektórych krajach są obecnie stosowane jako prewencja powstawania nowych polipów u pacjentów z polipowatością rodzinną po przebytej kolektom ii

E mogą prowadzić do powstawania mnogich owrzodzeń w żołądku

12. Zespół złego wchłaniania wywołują wszystkie pat oprócz:

A PZT

B ch Lesniowskiego Crohna

C ch wrzodowa żołądka

D celiakia

E ch niedokrwienna jelit

13. 22- letnia pacjentka – świeża krew w stolcu od kilku mcy, biegunka od kilku tyg. Diagnostykę rozpoczniesz od:

A pełnej kolonoskopii z powodu podejrzenia polipów lub raka j grubego

B pełnej kolonoskopii z oceną dystalnego odcinka j krętego z powodu podejrzenia ch Lesn-Crohna

C USG jamy brzusznej jako podstawowego badania w diagnostyce chorób przew pokarmowego

D rektosigmoidoskopii z powodu podejrzenia Col ulc

E wirtualnej kolonoskopii, jako badania najskuteczniejszego w rozpoznawaniu patologii j grubego

14. W przypadku mnogich owrzodzeń w żołądku i XIIcy typową etiologię mogą stanowić wszystkie z wyjątkiem:

A zesp Zollinger-Ellison

B stosowanie NLPZ

C nadczynność przytarczyc

D stosowanie GKSów

E b+d

15. Najczęstszą przyczyną krwawienia z górnego odc p.pok są:

A nadżerki w obrębie przełyku

B pęknięcie żylaków przełyku

C rak żołądka

D wrzód XII-cy

E zesp Mallory’ego-Weissa

16. Najczęstsza anomalia rozwojowa p pokarm to:
a. uchyłek Zenkera
b. uchyłek Meckela
c. uchyłki wstępnicy
d. ch Hirsprunga
e. angiodysplazja

17. Zespół Mallory-Weissa to
a. pęknięcie bl sl części p/odźwiernikowej powodujące krwawienie
b. pęknięcie z perforacją i krwawieniem ściany przełyku na skutek wymiotów
c. najczęstszą przyczyna krwawienia z górnego odc przewodu pokarmowego
d. powikłanie refleksowego zap przełyku
e. żadne z ww

18. U chorego z izolowanym objawem zgagi miernie nasilonej, występującej kilka razy w tyg postępowaniem z wyboru jest:
a. gastroduodenoskopia
b. gastroduodenoskopia z badaniem hist-pat
c. zastosowanie leków zobojętniających
d. leczenie H2- blokerem
e. tygodniowy test z PPI

19. U chorego z objawami dyspepsji endoskopia powinna być wykonana
1. w każdym przypadku
2. w przypadku braku obecności pc anty Hp w surowicy
3. u osób powyżej 45-50 rż
4. u osób w każdym wieku z niedokrwistością i chudnięciem

Prawdziwe 1; 234; 3; 34; 4

20. Megacolon toxicum to ostre rozdęcie j grubego spowodowane przez:
1. proces zapalny
2. hypokaliemię
3. hypoproteinemia
4. leki p/biegunkowe

A 1,2 B 2,3 C 1,3,4 D 1 E wszystkie

21. Klasyfikacja wg Forresta dotyczy:
a. zapaleń bl sl żołądka
b. zapaleń przełyku
c. krwawień z żylaków przełyku
d. krwawień z wrzodu trawiennego
e. żadne z ww

22. W badaniu USG najczęstszą bezechową zmianą ogniskową w wątrobie jest
a. naczyniak
b. torbiel
c. przerost
d. rak pierwotny
e. ognisko stłuszczenia

23. Triada Charcota to:
a. dolegliwości charakterystyczne dla dystalnego zwężenia dróg żółciowych
b. dolegliwości charakterystyczne dla zapalenia dróg żółciowych
c. obraz kliniczny guza trzustki
d. obraz kliniczny przewlekłego zapalenia trzustki
e. żadne ww

24 Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych:
a. to choroba autoimmunologiczna często współistniejąca z niespecyficznym zapaleniem jelit
b. rozpoznanie opiera się na obrazie cholangiografii
c. do rozpoznania konieczne jest wykonanie BG wątroby
d. wszystkie ww prawdziwe
e. prawdziwe tylko a,b

25. Zdanie fałszywe dotyczące raka j grubego to:
a. obecnie popularnie używaną skalą oceniającą zaawansowanie raka j grubego jest klasyf Astlera-Collera
b. 5-letnie przeżycie chorych w stopniu A iB1 wynosi nawet ok. 90%
c. CEA jest dobrym, stosunkowo czułym markerem w wykrywaniu raka j grubego
d. w leczeniu jest wrażliwy głównie na chemioterapię
e. skuteczną metodą skrinigową w raku j grubego są badania kolonoskopowe

26. Do markerów, które znalazły zastosowanie w onkologii p pok należą wszystkie z wyjątkiem
a. CA-125
b. CA 19.9
c. CA 72.4
d. AFB
e. ?

27. U chorego po cholecystektomii z cechami żółtaczki cholestatycznej, u którego w badaniu USG stwierdza się cechy złogu w PZW zalecisz:
a. endosonografię
b. cholangioNMR
c. sfinkterotomie endoskopową
d. sfinkterotomię chirurgiczną
e. leczenie kwasem ursodeoksycholowymi i antybiotykoterapię

28. Zdanie fałszywe to:
a. naczyniaki stanowią najczęstsze zmiany ogniskowe hyperechogeniczne w wątrobie
b. 70-80 % unaczynienia wątroby pochodzi z tętnicy wątrobowej
c. najczęstszą przyczyną poszerzenia żyły wrotnej jest marskość wątroby
d. przerzuty unaczynione są głównie przez odgałęzienia żyły wrotnej
e. zmiany pierwotne unaczynione są przez odgałęzienia tętnicy wątrobowej

29. W obrazie USG trzustki stwierdzono cechy jej stłuszczenia – trzustka jasna, jednorodna, hyperechogeniczna, bez zmian ogniskowych, zwłóknień czy zwapnień. Zalecisz choremu:
a. ECPW
b. dalszą diagnostykę laboratoryjną
c. dalszą diagnostykę obrazową ( TK, endosonografia)
d. konieczne kontrolne USG jamy brzusznej
e. żadne z ww

30. U chorego z dysfagią u którego w badaniu gastroduodenoskopowym stwierdzono zwężenie o nieznanej etiologii uniemożliwiające dalsze wprowadzenie aparatu powinno się wykonać:
a. badanie usg
b. gastrostomię endoskopową
c. manometrię
d. badanie rtg kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego
e. pH- metrię

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License