Test2006

Test

1. Do choroby zwyrodnieniowej stawów predysponuje
a. otyłość
b. dna
c. cukrzyca (bo artropatia cukrzycowa)
d. wiek
e. niestabilność stawu

2. Do kryteriów ARA w SLE nie należy:
a. trombocytopenia <100tys.
b. Spadek składowej C4 dopełniacza
c. Rumień krążkowy
d. Ujemne odczyny kiłowe
e. Zmiany w nerkach (białkomocz?)

3. Różnicowanie choroby zwyrodnieniowej od ZZSK:
a. syndesmofity w ZZSK

4. Czynniki prognostyczne rokujące niekorzystnie w RZS:
a. wczesne nadżerki
b. płeć męska
c. brak guzków podskórnych
d. zajęcie naczyń
e. wysoki poziom RF

5. Triada Reitera:
a. zapalenie spojówek
b. zapalenie cewki moczowej
c. zajęcie stawów
d. zapalenie aorty

6. ZZSK:
a. zajęcie tęczówki w 20%
b. zajęcie więzadeł i przyczepów mięśni
c. zajęcie aorty
d. zajęcie wyłącznie stawów kręgosłupa
e. zmiany zaczynają się od odc. Th-L

7. Zajęcie nerek najczęściej w:
a. SLE
b. twardzina
c. RZS
c. Zapalenie skórno-mięśniowe (DM)

8. Niedokrwistość mikrocytarna:
a. niedokrwistość z niedoboru Fe
b. talasemie
c. ostry krwotok
d. aplazja szpiku

9. Niedokrwistość z niedoboru Fe
a. spadek Fe
b. spadek ferrytyny
c. spadek TIBC
d. wzrost transferyny
e. syderocyty

10. Wybierz prawdziwe:
a. witamina B12 nie znajduje się w warzywach
b. niedokrwistość megaloblastyczna ujawnia się po 6 tyg. po całkowitej gastrektomii
c. B12 syntetyzowana tylko przez bakterie
d. Zapotrzebowanie na B9 (kw. foliowy) zmniejsza się w hemolizie;
e. W chorobie Addisona-Biermera konieczna suplementacja wit. B12 do końca życia

11. Zmiany w ostrym krwotoku:
a. umiarkowana trombocytoza
b. neutrofilia
c. retikulocytoza
d. trombocytopenia

12. Czerwienica prawdziwa:
a. wzrost EPO
b. powikłania zatorowo-zakrzepowe
c. nadpłytkowość
d. wzrost lepkości krwi
e. spadek lepkości krwi

13. Nadpłytkowość występuje w:
a. trombocytopenia essentialis
b. myelosis
c. policytemia vera
d. trombocytemia

14. Przyczyną pancytopenii może być:
a. czerwienica prawdziwa
b. aplazja szpiku
c. niedobór wit. B12
d. ostra białaczka
e. hipersplenizm, HIV?

15. W białaczce M7 (megakarioblastyczna):
a. blasty we krwi
b. nadpłytkowość
c. małopłytkowość
d. anemia
e. wzrost liczby erytrocytów

16. DIC może wystąpić w:
a. wstrząs
b. zator wodami płodowymi
c. zatrucie acenokumarolem
d. ostra hemoliza

17. Leczenie DIC:
a. leki p/zakrzepowe
b. uzupełnienie czynników krzepnięcia
c. usunięcie przyczyny

18. Prawidłowe:
a. we wrodzonym niedoborze ATIII lekami z wyboru są salicylany
b. po stosowaniu witaminy K jest oporność na Sincumar
c. Sincumar jest p/wskazany w miesiącu ciąży

19. Przedawkowanie doustnych antykoagulantów- podajemy:
a. witamina K i.m.
b. osocze świeżo mrożone

20. Co może wpływać na INR w czasie leczenia Sintromem:
a. dieta bezmięsna
b. cymetydyna
c. grejpfruty
d. fenacetyna

21. Achalazja przełyku- leczenie:
a. nitraty
b. betablokery
c. Ca-blokery
d. spazmolityki

22. Zespół Mallory’ego- Weissa

23. Eradykacja H. pylori po- kiedy sprawdzamy:
a. od razu
b. 2 tyg
c. 4 tyg
d. po 3 miesiącach

24. Leki w chorobie wrzodowej:
a. PPI
b. antybiotyki
c. NLPZ
d. probiotyki
e. GKS

25. Omeprazol stosujemy w:
a. zespół Zollingera-Ellisona
b. ostre zapalenie przełyku w chorobie refluksowej
c. w oporności na inne leki
d. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

26. Stany przedrakowe w raku żołądka:
a. kikut żołądka > 15lat
b. niedokrwistość Addisona-Biermera
c. wrzód żołądka
d. choroba refluksowa

27. Powikłania wrzodu żołądka:
a. perforacja
b. krwawienie
c. zwężenie odźwiernika
d. gastropareza

28. USG wątroby jest przydatne do:
a. oceny morfologii zmiany i wykonania biopsji
b. rozpoznanie hist-pat zmiany
c. unaczynienie guza i wskazanie do resekcji guza

29. Powikłania marskości wątroby:
a. wodobrzusze
b. zespół wątrobowo- nerkowy
c. krwawienie z żylaków odbytu
d. niedrożność porażenna jelit
e. rak pierwotny wątroby

30. Przyczyną OZT jest:
a. alkohol
b. kamica żółciowa
c. nadczynność tarczycy
d. cukrzyca?

31. P/wskazania do kolonoskopii:
a. perforacja
b. uchyłki
c. świeży zawał
d. brak zgody i współpracy pacjenta

32. Zespół jelita wrażliwego:
a. bóle brzucha bez zmian organicznych
b. naprzemienne biegunki i zaparcia
c. ból brzucha i biegunka
d. wzdęcia

33. Rozpoznania colitis ulcerosa:
a. objawy przedmiotowe
b. wlew kontrastowy
c. kolonoskopia
d. bad. hist-pat

34. Najczęstszymi objawami colitis ulcerosa:
a. krwawe biegunki
b. krew w stolcu
c. guz w jamie brzusznej
d. przetoka okołoodbytnicza

35. Wskazania do operacji w chorobie Crohna:
a. przetoka wewnątrzjelitowa
b. przetoka zewnętrzna
c. zwężenie jelit

36. Kamica stolca:
a. neo j. grubego
b. colitis ulcerosa
c. szczeliny odbytu
d. choroba trzewna
e. guzki krwawnicze

37. Objawy krwi w stolcu występują w:
a. szczelina odbytu
b. colitis ulcerosa
c. rak

38. Obrzęki występują w:
a. niewydolności LK
b. niewydolności PK

39. Sinica centralna:
a. zaburzona wymiana gazowa w pęcherzykach płucnych
b. mieszanie się krwi tętniczej i żylnej w wadach serca
c. duże odtlenowanie krwi żylnej na poziomie tkanek

40. Gorączka, szmer, nowopowstały niedowład połowiczy, dreszcze
a. ostre infekcyjne zapalenie wsierdzia

41. Wskazania klasyczne do stosowania glikozydów:
a. niewydolność LK z migotaniem przedsionków z szybkim rytmem
b. niewydolność krążenia klasy NYHA I i II

42. Czynniki ryzyka choroby wieńcowej (trzy główne, podstawowe)
a. zwiększenie aktywności fizycznej
b. picie alkoholu
c. hiperlipidemia
d. HA

43. Leki zwiększające przeżycie w ostrych epizodach wieńcowych (prewencja pierwotna i wtórna):
a. leki p/krzepliwe
b. betablokery
c. IKA
d. Ca-blokery
e. statyny

44. W zawale reperfuzją może być:
a. fibrynoliza
b. przezskórna plastyka
c. pomostowanie
d. betablokery

45. Wskazania do reperfuzji po zawale:
a. szybkie obniżanie się ST
b. ustąpienie bólu
c. szybki szczyt enzymów
d. charakterystyczne zaburzenia rytmu
e.

46. Istnienie tętniaka pozawałowego sugeruje:
a. po 3 tyg. utrzymuje się uniesienie ST
b. można podejrzewać tętniaka, ale w EKG nie jest patognomoniczna
c. można rozpoznać w USG

47. W badaniu przedmiotowym, osłuchiwaniu i w EKG podejrzewasz wadę serca. Następnym badaniem, które wykonasz będzie:
a. cewnikowanie serca
b. USG serca
c. EKG

48. Niedomykalność lewokomorowa – objawy:
a. duszność spoczynkowa -> wysiłkowa, ortopnoe, rzężenia

49. Paradoksalne (odwrócone) rozdwojenie 2 tonu jest charakterystyczne w:
a. blok prawej odnogi
b. blok lewej odnogi
c. niedomykalność zastawki aorty

50. Tętno chybkie i wysokie charakterystyczne dla:
a. niedomykalności aortalnej

51. W stenozie mitralnej:
a. szmer skurczowy
b. szmer rozkurczowy
c. kłapiący 2 ton
d. ton zamknięcia zastawki dwudzielnej

52. Oddech Cheyne–Stokesa
a. w uszkodzeniu ośrodka oddechowego
b. w zatorach, guzach mózgu
c. oddech nieregularny
d. oddech narasta, potem przerwa 10-15sek.

53. Prątki multi-drug resistance (MDR) wykazują wielooporność na:
a. izoniazyd, ryfampicynę
b. streptomycynę, izoniazyd, etambutol

54. P/wskazania do bronchoskopii:
a. wysiękowe zapalenie opłucnej
b. ostry stan zapalny nosogardła
c. kaszel

55. Do zespołów paranowotworowych nie należy:
a. osteoartropatia płucna
b. z. miasteniczny
c. z. żyły głównej górnej
d. zespół Cushinga
e. wędrujące zap. żył

56. Co zastosujesz w astmie przewlekłej:
a. GKS wziewnie i doraźnie, beta2mimetyki długodziałające
b. GKS oraz betamimetyki krótkodziałające doraźnie

57. Wysiękowe zapalenie opłucnej:
a. zniesione drżenie głosowe
b. odgłos opukowy bębenkowy
c. zniesienie lub osłabienie szmerów oddechowych

58. Rozpoznanie cukrzycy:
a. 2x na czczo > 126 mg%

59. Tachykardia spoczynkowa u chorego z cukrzycą:
a. neuropatia autonomiczna
b. choroba wieńcowa
c. niewydolność krążenia
d. źle wyrównana cukrzyca
e. HA

60. Wskazania do tyreostatyku:
a. małe wole
b. przełom tarczycowy
c. ciąża

61. Najczęstsza przyczyna niepłodności u kobiet:
a. hiperprolaktynemia

62. Zespół Turnera:
a. monosomia 45 X
b. hirsutyzm
c. płetwista szyja
d. dysgenezja gonad
e. choroby tarczycy

63. Pierwotna niedoczynność przytarczyc:
a. hiperkalcemia, hiperkalciuria, hipofosfatemia, hiperfosfatazja
b. hipokalcemia…

64. Powikłania po GKS:
a. otyłość
b. słabe gojenie się ran
c. odporność na zakażenia
d. hipoglikemia

65. Nadciśnienie + hipokaliemia na izbie przyjęć- co rozpoznasz:
a. HA leczone lekami moczopędnymi
b. nadciśnienie nerkopochodne
c. zespół Conna
d. nadciśnienie złośliwe

66. Pacjent zgłasza męczliwość, osłabienie, stwierdzasz hipotonię i przebarwienia na skórze- co jest najbardziej prawdopodobne:
a. choroba Addisona
b. zespół Conna
c. choroba Cushinga

67. Test hamowania małą dawką deksametazonu- brak spadku kortyzolu w moczu, test z dużą dawką- spadek kortyzolu o 50%. Podstawowo wzrost ACTH i kortyzolu. Rozpoznasz:
a. choroba Cushinga
b. ektopowe wydzielanie ACTH
c. gruczolak nadnerczy

68. Po stwierdzeniu guza follikularnego tarczycy zalecisz:
a. operację tarczycy
b. obserwację
c. leczenie jodem
d. wyłyżeczkowanie guza

69. Testy diagnostyczne stosowane w napadzie w przebiegu pheochromocytoma:
a. test z regityną
b. test z klonidyną
c. test z propranololem

70. Do rozpoznania pheochromocytoma:
a. TK brzucha
b. poziomy amin katecholowych w moczu i krwi
c. pochodne amin katecholowych w moczu
d. arteriografia tętnic nerkowych
e. ARO i poziom aldosteronu

71. Hiperkalcemia- leczenie
a. kalcytonina
b. furosemid
c. GKS
d. fosforany
e. NaCl

72. Nadczynność przytarczyc- objawy:
a. HA
b. utrata siły mięśniowej
c. spadek łaknienia

73. Nadciśnienie hormonozależne:
a. zespół Cushinga
b. choroba Addisona
c. niedoczynność przytarczyc
d. akromegalia

74. Wisceromegalia w akromegalii:
a. powiększenie narządów wewnętrznych

75. Wskazania do biopsji nerki:
a. rak
b. KZN
c. z. Goodpasture’a

76. Wskazanie do dializy (nie należy?):
a. przewodnienie grożące obrzękiem płuc
b. nadciśnienie złośliwe
c. oddech mocznicowy
d. skaza krwotoczna
e. stan hiperkatabolizmu

77. Bezwzględne p/wskazania do przeszczepu nerki:
a. HIV
b. uzależnienia
c. choroba psychiczna
d. niski stan higieny
e. choroba nowotworowa w wywiadzie

78. Osteodystrofia nerkowa z hiperfosfatemią - leczenie:
a. Ca
b. kalcytonina
c. wit. D3
d. związki glinu np. Pb phosp.

79. Niedokrwistość u osób z PNN:
a. niedobór EPO
b. utrata krwi
c. nadmierne niszczenie krwinek
d. niedobór Fe

80. Hipoglikemia u pacjenta z PNN:
a. spadek glukoneogenezy
b. spadek degradacji insuliny
c. działanie toksyn mocznicowych na wyspy trzustki

81. IKA powodują wzrost ciśnienia filtracji, dlatego są p/wskazane w PNN.
a. oba zdania fałszywe
b. pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe
c. oba fałszywe
d. pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe

82. Objawy mocznicy:
a. świąd i przeczosy
b. blada skóra
c. obrzęki nie pozostawiające dołka po uciśnięciu

83. Przyczyną ONN u mężczyzny po wypadku samochodowym, ze stłuczonym podudziem:
a. rabdomioliza
b. krwotok
c. wstrząs
d. masywna hemoliza

84. Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek:
a. upośledzenie funkcji
b. bakteriomocz
c. zmiany kształtu i wielkości w USG

85. Do rozplemowych KZN nie zaliczamy:
a. nefropatia Ig A
b. błoniaste KZN
c. z półksiężycami
d. mezangiokapilarne

86. Cukromocz może wystąpić w:
a. gorączka
b. ciąża

87. Podstawowym objawem raka nerki jest:
a.białkomocz
b.krwiomocz
c.guz

88. Nie jest cechą zespołu nerczycowego:
a. hipoalbuminemia
b. hiperlipidemia
c. obrzęki
d. białkomocz < 3g

89. Zatrucie muchomorem sromotnikowym:
a. hemodializa
b. plazmafereza
c. lek z wyboru- penicylina krystaliczna
d. hemoperfuzja
e. hemofiltracja

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License