Test2005

Interna 2005

1. Przyczyny małopłytkowości rzekomej

2. Zespół nadmiernej lepkości

3. Łagodna gammapatia monoklonalna

4. Niedokrwistość mikrocytarna

5. Zdanie prawdziwe o niedoborze witaminy B12

6. Ostra białaczka M7

7. Parametry hematologiczne w DIC

8. Przyczyny wtórnego wzrostu erytropoetyny

9. Wskazania do trepanobiopsji szpiku

10. Właściwości heparyny

11. parametry hematologiczne w niedokrwistości z niedoboru żelaza

12. Leczenie szpiczaka mnogiego

13. Zmiany parę godzin po krwotoku

14. Kryteria rozpoznania cukrzycy

15. Objawy hiperkaliemii

16. Zespół Turnera

17. Staruszka dźwignęła ciążar, silny ból z kręgosłupa T4

18. Objawy nefropatii cukrzycowej

19. Wisceromegalia w akromegalii

20. Leczenie choroby Gravesa-Basedowa

21. Choroba Addisona - badania

22. Pacjent z chorobą Cushinga

23. Napad migotania przedsionków w nadczynności tarczycy, jak leczyć

24. Objawy nadczynności tarczycy, po roku niedoczynność - jakie leczenie

25. Przyczyny krwioplucia

26. Pacjent z rozstrzeniami oskrzeli

27. Oddech Cheyne'a-Stokesa

28. Odma samoistna objawy

29. Płatowe zapalenie płuc - objawy przedmiotowe

30. Zator tętnicy płucnej po zakrzepicy kończyn dolnych

31. Leukopenia w SLE - przyczyny

32. Zmiany radiologiczne w RZS

33. Działania niepożądane po sulfasalazynie

34. Guzkowate zapalenie tętnic

35. Kryteria rozpoznania seronegatywnych zapaleń stawów

36. Zmiany stawowe w sklerodermii

37. Kiedy gorsze rokowanie w RZS

38. Zmiany pozastawowe w RZS

39. Kiedy dodatni odczyn Waalera-Rosego

40. Różnicowanie ZZSK i choroby zwyrodnieniowej

41. Kryteria rozpoznania APS

42. Co nie jest kryterium SLE

43. Alveolitis w sklerodermii

44. Kobieta 42 lata po CABE, występuje chromanie, jaka diagnostyka różnicowa

45. Jakie zmiany w nerkach w SLE (różne)

46. Czynniki modyfikujące chrząstkę w chorobie zwyrodnieniowej

47. Przyczyny ostrej niewydolności nerek

48. Przeciwwskazania do przeszczepienia nerek

49. Po czym występuje nefropatia śródmiąższowa cewkowa (analgetyki)

50. Objawy przewlekłej niewydolności nerek

51. Objawy mocznicy

52. Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek

53. Wielomocz i cukier >=1010 występuje w

54. EPO w niedokrwistości pochodzenia nerkowego spada

55. Hipoglikemia w PNN

56. IKA zmniejszają ciśnienie filtracyjne dlatego są przeciwwskazane w niewydolności nerek

57. Pojęcie restenozy

58. Leki zapobiegające agregacji płytek

59. Do powikłań zawału nie należy:

60. Wynik fałszywie dodatni próby wysiłkowej

61. Wskazania do acenokumarolu

62. Objawy przedmiotowe stenozy aortalnej

63. Tętno chybkie i wysokie

64. Wzrost ciśnienia z wiekiem

65. Objawy w zawale ściany przedniej

66. Stały element w ASD - sztywne rozdwojenie II tonu

67. Blokery kanału wapniowego są lekiem z wyboru w dusznicy Prinzmetala

68. Pulsus durus, parvus, tardus, rarus w stenozie aortalnej

69. Najlepsze badanie do stwierdzenia przerostu mięśnia sercowego

70. Objawy niedomykalności trójdzielnej

71. Objawy osłuchowe w stenozie mitralnej

72. Objawy przedmiotowe stenozy aortalnej

73. Izolowanego nadciśnienia skurczowego nie leczy się, tylko u młodych - P czy F?

74. Definicja dyspepsji

75. Co najlepiej widać w USG

76. Chemioterapia neoadjuwantowa w chorobach przewodu pokarmowego

77. Powikłania choroby wrzodowej

78. Jakie leki w refluksowym zapaleniu przełyku

79. Leczenie colitis ulerosa

80. Co neutralizuje kwasy

81. celiakia

82. Schemat eradykacji HP

83. Rozpoznanie choroby refluksowej przełyku na podstawie endoskopii, P czy F?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License