Test2006

EGZAMIN Z INTERNY 27.05.2006

1. bóle brzucha w sle
2. wsk do kardiow.- defibrylatora
3. hiponatremia z przewodnienia
4. chory z DM t.2 i prawidłową masą ciała - lek I rzutu (SM)
5. w SVT z wąskimi QRS (adenozyna)
6. jakiego leku nie podasz w WPW (glikozydy)
7. p/ciała w toczniu
(ANA, anty-ds.DNA, APA = ACLA + LA, p/ciała przeciwko czynnikom krzepięcia, krążące kompleksy immunologiczn)
8. aldosteron – gdzie działa na która część nefronu
9. Bad. Cytol plwociny w kierunku raka (pobrać na etanol)
10. płyn z opłucnej w kierunku raka
— na heparynę
11. RTG na wdechu — odma
12. pozaszpitalne zap. Płuc -
lecz. Empiryczne
13. wsk. Do cholecystektomii — objawy
14. w PNN maleje 2-3x zapotrz na insuline
15. wsk.obturacji dróg odd FEV1
16. Biegunka nie wyst. W:
- rak rdzeniasty tarczycy
- przetoka
- z-ł Zollinger- Ellison
- reflux zoł-przeł
17. nefropatia cukrzycowa, gdy zmiany w nerkach i retinopatia
18. stenoza mitralna – osłuchowo (kłapiący I ton, trzask otwarcia zastawki, szmer („turkot” rozkurczowy) nad koniuszkiem (przy rytmie zatokowym – ze wzmożeniem przedskurczowym), głośny II ton nad tętnicą płucną)
19. p-rzy powstawania niedomykalności aortalnej (Ostra:
Rozwarstwienie aorty, BZW, uraz Przewlekła: Poreumatyczna Miażdżyca Tętniaki aorty wstępującej Choroby tkanki łącznej BZW)
20.niestabilna dusznica bolesna: EKG spocz, troponina T,I
21.łuszczycowe zap. Stawów – powikłania narządowe
22. kontrola po eradykacji H.pylori: 4-6 tyg.
23.pierwotna nadczynnośc przytarczyc – objawy
24. test hamowania z deksometazonem
25. w ARDS – cecha charakterystyczna
27. w czerwienicy prawdziwe- co obserwujemy w Bad laboratoryjnych i obj.
28. ostra białaczka megakariocyt (M7):PLT, ery, blasty???
29. obliczanie GFR na podstawie Cochroufta- Gaulta
30. działanie niepoż ACE-I
31. Azotany w zawale – kiedy stosowac
32. powikłania narządowe ciśnienia
33. czynnik reumatoidalny – gdzie wyst.
(choroby reumatyczne – RZS, SLE, twardzina układowa, mieszana choroba tk.łącznej, z.Sjogrena, zapalenie wielomięśniowelub skórnomięśniowe, sarkoidoza, krioglobulinemia,
Przewlekłe zapalne choroby wątroby- zwł. Wirusowe
Przewłekłe zapalne choroby płuc
Zakażenia- wir, bakt, pasożytnicze
Stan po szczepieniu )
34. triada Reitera (zap. Stawu, zap. Cewki moczowej, zap. Tęczówki/spojówek)
35. nadczynnośc tarczycy po amiodaron ie (zdanie fałszywe) -
zawsze jest wzrost jodochwytności
36. anoreksja – krew, objawy
37. Wsk do punkcji gruboiglowej szpiku (trepanobiopsji)
(niemożność pobrania sziku za pomocą biopsji aspiracyjnej; podejrzenie włóknienia szpiku; podejrzenie zespołu mielodysplastycznego; podejrzenie choroby spichrzeniowej; podejrzenie przerzutów neo do szpiku; podejrzenie zajęcia szpiku przez chłoniaki złośliwe; ocena stopnia aplazji i hipoplazji szpiku; monitorowanie efektów leczenia)
38. Różnicowanie powiększenia nerki i śledziony
39. sztywne rozdwojenie II tonu - gdzie(Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej)
40.wysięk gruźliczy – cecha charakterystyczna
41. tarcie osierdziowe
42. opis zjawisk osłuchowych w stenozie mitralnej (kłapiący I ton, trzask otwarcia zastawki, szmer („turkot” rozkurczowy) nad koniuszkiem (przy rytmie zatokowym – ze wzmożeniem przedskurczowym), głośny II ton nad tętnicą płucną)
43. jak odróżnić najprościej ostrą NN przednerkową i nerkową —ciężar właściwy moczu
44.kryteria rzymskie gdzie???
- ostre zap. Trzustki
-ZZW
-ch. Zap. Jelit ….
45.skala Child-PUGH. – co nie wchodzi w skład
(klasyfikacjawątroby ocenia parametry: encefalopatia, wodobrzusze, bilirubina, albumina, czas protrombinowy)
46. chory z nowotworem i z-l nerczycowym – jaki rodzaj KZN
47. przyczyna zesp. Nerczycowego w SLE – jaki rodzaj KZN(błoniaste-rozplemowe?)
48.biopsja nerki wskazania
(przewlekająca się ONN, zespół nerczycowy, krwiomocz trwały lub epizodyczny o niejasnej etiologii, podejrzenie nefropatii w przebiegu chorób układowych, upośledzenie czynności nerki przeszczepionej)
49. leczenie foliculoma tarczycy -
operacja
50. co to jest cardiospasmus - ahalazja
51.leczenie szpiczaka???
- chemioterapia
- bifosfoniany
52. które leki p/wsk w ciąży
- ACE-I
- AT-I
53. łagodna gamapatia monoklonalna
54. leki po zawale w profilaktyce wtórnej
-b-bloker, ACI,statyny, ASA
55. jakie jest prawidłowe GFR u 40letnij kobiety 72kg i kreatynina 4mg% -85ml/min
56.anorekjsa – czego nie ma? - adynamia
57.co podamy w profilaktyce krwawienia z przełyku w nadciśnieniu wrotnym — b-bloker
58.hiponatremia z przewodnieniem zewnątrzkom
- SIADH
- marskość wątroby
59. choroba J-Basedow -
obniżenie wychwytu jodu
60.czego nie ma w ostrym krwotoku z górnego piętra przewodu pokarmowego - smoliste stolce
61.który z obj. Ocznych w tarczycy świadczy o zajęciu mm. Okoruchowych -
Mobiusa
62.pacjent zgłasza się do lekarza z krwawieniem podczas oddawania stolca -
- kolonoskopia
63.jak rozpoznasz dne moczanową
64.tętno żylne komorowe
65. niedomykalność zastawki trójdzielnej
66. p/wsk do biopsji nerki
(brak jednej nerki, ciężkie nadciśn. Tetn, wielotorbielowatość nerek, zmiany ropne nerek lub otaczających je tkanek, wodonercze, roponercze, neo nerek, liczne tętniaki tętniczek nerkowych, niedokrwistość znacznego stapnia, skaza krwotoczna)
67. uderzenie koniuszkowe
68.jak rozpoznasz Hashimoto — biopsja + TPO
69.Różnicowanie infekcji i SLE
- OB.
- CRP
- Leukocytoza
70.objawy skórne z. Reitera (obrączkowate zap. Żołędzi, afty w jamie ustnej, zmiany łuszczycopodobne skóry, keratodermia)
71.co nie pasuje do neuropatii cukrzycowej -
chromanie przestankowe
72. tamponada serca – objawy
73. gdzie występuje dodatnie szyjne tętno żylne —— niedomykalność zastawki trójdzielnej
74.wsk do podania KKCZ
(leczenie niedokrwistości i chorych z normowolemią, u których konieczna jest jedynie zwiększenie zdolności przenoszenia tlenu oraz liczby krwinek czerwonych, transfuzje wymienne u noworodków)
75.różnicowanie glomerulopatie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License