Test2009

Test 23-5-2009

Danske Bank A/S S.A. Oddzial w Polsce, Warszawa, 18236000050000004550274086

1. Objawy zatrucia digoksyną w EKG
a) bigeminia komorowa
b) tachyarytmia nadkomorowa
c) załamek U
d) uniesienie odcinka ST

2. Objawy migotania przedsionków w EKG, wskaż fałszywe
a) szerokie QRS
b) niemiarowość całkowita
c) brak załamków P
d) fala f

3. Najczęstsze przyczyny nadczynności tarczycy:
1. choroba Gravesa-Basedowa
2. przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
3. wole wieloguzkowe nadczynne
4. wole guzkowe toksyczne
5. guz trofoblastyczny
a) 1,2
b) 1,3
c) 1,4
d) 1,5

4. Nadczynność tarczycy po podaniu amiodaronu- zaznacz fałszywe:
a) jest jedną z postaci Jod-Basedow
b) objawy mogą wystąpić w kilka miesięcy po leczeniu
c) występuje wzrost jodochwytności
d) zazwyczaj nie przyjmuje klasycznych obj?

5. Badania niezbędne do rozpoznania choroby Hashimoto to:
1. poziom hormonów tarczycy
2. przeciwciała przeciw TPO i ATG
3. BAC
4. USG
a) 1,2
b) 2,3
c) 1,4
d) 2,4

6. U pacjentki z otyłością i cukrzycą typu 2 lek z wyboru:
a) metformina
b)
c) pochodna sulfonylomocznika
d) insulina

7. Do objawów pierwotnej nadczynności przytarczyc nie należy:
1. nadciśnienie
2. zwiększone łaknienie
3. osłabienie mięśni, adynamia
a) 1,2
b) 2
c) 2,3
d) 1

8. Zapalenie ostre tarczycy od podostrego odróżnia:
a) gorączka
b) zmiany na skórze szyi
c) wysokie OB
d) ból nad tarczycą

9. Charakterystyczne cechy śpiączki hiperglikemicznej osmolarnej
a) zaburzenia neurologiczne imitujące udar mózgu, utrata przytomności
b) odwodnienie, hipotonia
c) pobudzenie, bladość, poty
d) a+b

10. Zastosowanie jodu w leczeniu raka tarczycy – wybierz prawdziwe:
a) w leczeniu stosuje się przedoperacyjne podanie jodu
b) operacja z następową uzupełniającą jodoterapią
c) leczenie przerzutów
d) ?

11. Kontrolne badanie po eradykacji Helicobacter pylori wykonasz:
a) zaraz po leczeniu
b) po tygodniu
c) po 4-6 tygodniach
d) nie ma takiej potrzeby

12. Badanie radiologiczne klatki piersiowej prawie zawsze zleca się do wykonania podczas głębokiego wdechu. Badanie na wydechu zleca się w przypadku podejrzenia:
a) rozedmy płuc
b) odmy opłucnowej
c) u chorego na astmę oskrzelową pomiędzy jej napadami
d) choroby śródmiąższowej płuc np. w przebiegu chorób tkanki łącznej

13. Pierwszym badaniem wykonywanym dla uzyskania histopatologicznego potwierdzenia radiologicznego podejrzenia sarkoidozy jest:
a) badanie skrawka śluzówki oskrzeli pobranej przez bronchofiberoskop
b) badanie wycinka z migdałka podniebiennego pobranego w czasie laryngoskopii
c) badanie węzła chłonnego pobranego w czasie biopsji wg. Danielsa
d) badanie skrawka płuca pobranego w czasie wideotorakoskopii

14. Głośny pierwszy ton na koniuszku serca występuje w:
1. stenozie mitralnej
2. LGL
3. nadciśnieniu tętniczym
a) 1,2
b) 1,2,3
c) 2,3
d) 1,3

15. W ASD II stałym zjawiskiem słuchowym jest:
a) szmer maszynowy nad zastawką płucną
b) sztywne rozdwojenie II tonu nad zastawką płucną
c) szmer rozkurczowy nad przedsionkiem
d)

16. Sylwetka mitralna serca z małą lewą komorą typowo występuje w:
a) stenozie aortalnej
b) niedomykalności mitralnej
c) stenozie mitralnej
d) wada dwuzastawkowa

17. Prawdziwe o zawale prawej komory
1) wzrasta ośrodkowe ciśnienie żylne
2) markery późno narastają
3) z hipotonią

18. Zespół Mallory'ego-Weissa
a) pęknięcie śluzówki przełyku

19. Zespół nadlepkości wystąpi w przebiegu:
1. szpiczak mnogi
2. zespół nerczycowy
3. czerwienica prawdziwa
4. nadpłytkowość samoistna
5. białaczka z hiperleukocytozą

20. Prawdziwe o niedokrwistości z niedoboru żelaza
1) poikilocytoza
2) anizocytoza
3) ferrytyna spada
4) ferrytyna rośnie
5) spada Fe
6) erytrocyty są nadbarwliwe

21. Nadciśnienie złośliwe – wybierz prawdziwe:
1. jest niskoreninowe
2. występują zmiany na dnie oka
3. grozi encefalopatią
a) 1,2,3
b) 1,3
c) 2,3
d) 1,2

22. W przypadku kolejnego epizodu zakrzepicy u pacjenta z zespołem antyfosfolipidowym zastosujesz:
1. antykoagulanty
2. sterydy
3. leki antyagregacyjne
a) 1
b) 3
c) 1,2,3
d) 1,2

23. W zatorowości płucnej
1. D-dimery > 1000
2. pCO2<35mmHg i pO2>60
3. Aspat < 40
a) 1,2,3
b) 1,3
c) 2,3
d) 1,2

24. Zaostrzenie astmy
1) PEF < 50%
2) tachykardia
3) VC <50%

25. W jadłowstręcie psychicznym nie występuje:
a) Bradykardia
b) Adynamia
c) Kacheksja
d) Hipokaliemia

26. Różnice ciśnienia skurczowego powyżej 10 mmHg w cyklu sercowym
a) tętniak rozwarstwiajacy aorty
b) fizjologia
c) tamponada osierdzia
d) hipotonia ortostatyczna

27. Wskazanie do włączenia IKA w nefropatii cukrzycowej
a) białkomocz
b) Nadciśnienie + mikroalbuminuria
c) PNN
d) mikroalbuminuria

28. Do objawów ostrego krwawienia z przewodu pokarmowego nie należy:
a) ból w nadbrzuszu
b) krew w stolcu
c) krwawe wymioty
d) omdlenie

29. Na leczenie acenokumarolem wpływają
a) cymetydyna
b) antybiotyki
c) leki przeczyszczające
d) wszystkie

30. Postępowanie w DIC
1) leki przeciwkrzepliwe
2) usunięcie przyczyny
3) uzupelnianie cz,krzepniecia i plytek
4) warfaryna
5) jakiślek antyagregacyjny

31. Zmiany hematologiczne w chorobie/zespole Cushinga:
a) anemia, trombocytopenia, leukocytoza z eozynofilią
b) poliglobulia, leukopenia, spadek PLT
c) leukocytoza z limfopenią, poliglobulia, eozynofilia
d) poliglobulia, leukocytoza, limfopenia, eozynopenia

32. Leczenie z wyboru u 23-letniego pacjenta z nefropatią cukrzycową (DM t.1) i GFR 20 ml/min
a) hemodializa
b) dializa otrzewnowa
c) wyprzedzający przeszczep nerki i trzustki
d)

33. Wyliczyć GFR, pacjentka 70 lat, 60 kg kreatynina 4
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25

34. Wyliczyć całkowity niedobór zasad pH 6,96, BE= -15, Po2, pCO2
a) 60mmol
b) 120mmol
c) 180mmol
d) 240mmol

35. Starsza pacjentka z hiponatremią rzędu 120. Jak ją wyrównujesz?
a) do 130 powoli ok 36godz
b) do 140 w ciągu 12-24 godz
c) do 140 szybko- 6 godz
d) nie trzeba wyrównywać, samo się wyrówna

36. W leczeniu infekcyjnego zapalenia tarczycy:
a) gks
b) NLPZ
c) antybiotyk
d)

37. Odkrztuszaną wydzielinę do badania cytologicznego w przypadku podejrzenia raka płuc pobiera się do pojemnika:
a) z roztworem 0,9 NaCl
b) jałowego
c) z roztworem alkoholu etylowego
d) z heparyną

38. Płyn uzyskany w czasie nakłucia jamy opłucnej w przypadku podejrzenia raka płuc przekazuje się do badania cytologicznego w pojemniku zawierającym:
a) z roztworem 0,9 NaCl
b) jałowego
c) z roztworem alkoholu etylowego
d) z heparyną

39. W przypadku stwierdzenia świeżej krwi w stolcu w pierwszej kolejności wykonasz badanie:
a) endoskopia górnego odcinka
b) kolonoskopia
c) usg
d) badanie na krew utajoną

40. Choroba Stilla – co nie należy do dużych kryteriów
a) leukocytoza
b) gorączka > 38
c) powiększenie węzłów chłonnych
d) ból stawów 3 tygodnie

41. Cechy łagodnej gammapatii monoklonalnej:
a) brak zmian osteolitycznych
b) pozostałe Immunoglobuliny na normalnym poziomie
c) mierny wzrost ALP
d)

42. W kamicy żółciowej wskazaniem do cholecystektomii będzie:
a) ilość złogów
b) wielkość złogów
c) obecność objawów
d) echogeniczność złogów

43. Kryteria rzymskie:
a) Zespół złego wchłaniania
b)
c) Choroby czynnościowe
d)

44. RZS – najgorsze powikłanie
a) geody
b) podwichnięcia
c) steoporoza
d) nadżerki

45. Do objawów neuropatii w przebiegu cukrzycy nie należy:
a) sztywna tachykardia
b) hipotonia ortostatyczna
c) chromanie przestankowe

46. Stwierdzenie w biopsji tarczycy guza folikularnego jest wskazaniem do:
a) operacji
b) leczenia jodem promieniotwórczym
c) podania tyroksyny
d) kontroli hormonów tarczycowych

47. Do objawów rakowiaka nie należy:
a) flushing
b) wymioty
c) biegunka
d) włóknienie osierdzia prawej komory serca

48. Wskaźnik najlepiej świadczący o funkcji wątroby
a) ALP
b) GGTP
c) PT
d) albuminy

49. Typowe nadciśnienie wysokoobjętościowe
a) pheochromocytoma
b) hiperaldosteronizm pierwotny
c) zwezenie t.nerkowej
d) marskość wątroby

50. Nefropatia IgA
a) zespół nerczycowy, przewlekła niewydolność nerek, odkładają się złogi IgA
b) odkładają się złogi, proliferacja mezangium, krwinkomocz
c) związek z infekcją WZW B
d) nawracający krwiomocz, białkomocz,

51. Do proliferacyjnych KZN nie należy:
a) błoniaste KZN
b) z półksiężycami
c)
d)

52. Najczęstszym nowotworem powodującym amyloidozę nerek w zwiazku z odkladaniem lancuchow lekkich
a) ziarnica
b) szpiczak
c) rak prostaty
d) wszystkie

53. Do kryteriów tocznia należą
1) rumień w kształcie motyla na twarzy
2) leukocytoza
3) nadwrażliwość na światło słoneczne
4) rumien krazkowy
5)

54. W niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 typowo nie występuje
1) megaloblasty
2) trombocytopenia
3) hiperbilirubinemia
4) leukopenia
5) granulocyty z segmentowanymi jądrami

55. Czynnik reumatoidalny występuje w:
1) RZS
2) nowotwory- po Rtgth i chemioterapii
3) choroby wątroby

56. Najbardziej różnorodny obraz zmian w nerkach w przebiegu
a) tocznia
b) grużlicy
c) skrobawica
d) cukrzyca

57. Zmiany w ostrym krwotoku:
a) trombocytoza
b) leukocytoza z neutrofilią
c) retikulocytoza
d) trombocytopenia

58. Podejrzewasz perforację wrzodu dwunastnicy, jakie postępowanie
a) USG
b) radiogram przeglądowy jamy brzusznej
c) endoskopia
d)

59. Hiperkalciuria nerkowa, jakie leki
a) izoptin
b) szczawiany
c) alfakalcydol
d) tiazydy

60. Szmer Austina-Flinta występuje w:
a) niedomykalność aortalna
b) niedomykalność mitralna
c)
d)

61. Objawy w odmie opłucnej
a) wypuk głośniejszy, szmer ściszony
b)
c)
d)

62. Nadciśnienie + hipokaliemia na izbie przyjęć, w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić:
a) przedawkowanie leków p/nadciśnieniowych
b) nadciśnienie nerkopochodne
c) zespół Conna
d) nadciśnienie złośliwe
e) wszystkie (od jednej z osób pracujących na nefro - wiemy, że wszystkie)

63. Dla nefropatii nefropatii analgetycznej najbardziej charakterystyczne jest:
1) białkomocz rzędu nerczycowego
2) leukocyturia
3) eozynofiluria

a)
b) 2, 3 - prawidłowa - nie ma białkomoczu - tzn jest ale nie jest najbardziej charakterystyczny
c) 1, 2, 3
d) 1, 2

64. Kiedy leczymy bezobjawowy krwiomocz
a) w ciąży
b) przed operacją
c)
d)

65. Niedobór płynów u 70 latka z sodem 168
a) 3 litry
b) 5 litrów
c) 8 litrów
d) 11 litrów

66. Pacjentka po cholecytsektomii, objawy : żółtaczka, gorączka, co robisz:
a) sfinkterotomia endoskopowa
b) operacja
c) głodówka i jakoś to będzie
d) EUS lub MR dróg żółciowych i na podstawie tych badań podejmujemy dalsze decyzje

67. Wskazania do ICD:
1. zatrzymanie krążenia w wyniku migotania komór
2. zatrzymanie krążenia w wyniku asystolii
3. objawowy częstoskurcz komorowy po zawale
4. objawowy częstoskurcz komorowy w kardiomiopatii przerostowej
5. omdlenia wazowagalne

68. Do leków antyagregacyjnych nie należy
a) kwas acetylosalicylowy
b) klopidogrel
c) dipirydamol
d) biwalirudyna

69. Leczenie nefroprotekcyjne powodujace niedokrwistosć
a) ACEI
b) blokery Ca
c) ARB

70. W ciąży przeciwwskazane:
a) dihydralazyna
b) ACEI
c) sartany
d) Ca - blokery

71. Postępowanie w niepowikłanem zapaleniu pęcherza
a) nie trzeba leczyć, samo przejdzie
b) antybiotykoterapia empiryczna
c) posiew na mocz

72. Zmiany pozastawowe w ŁZS
1) włóknienie szczytów płuc
2) nadciśnienie
3) niedomykalność zastawki aorty

73. Przeciwciała anty-dsDNA
a) SLE
b) twardzina
c) dermatomyositis

74. Objawy w twardzinie
1) zanik przydaków skórnych
2) przekrwienie wałów paznokciowych
3) guzki Gottrona
4) bliznowacenie podpaznokciowe
5) zmiany dotyczące paznokci (liza?)

75. Prawdziwe dla przeciwciał Ro
1) charakterystyczne dla tocznia polekowego
2) powodują blok serca u noworodków
3) w zespole Sjogrena u 70% chorych

76. Podstawowym do rozpoznania dny moczanowej jest:
1) badanie przedmiotowe
2) płyn stawowy
3) kwas moczowy w osoczu
4) rtg

77. Odynofagia
a) w GERD
b) w drożdżakowym zapaleniu przełyku
c) po radioterapii
d) wszystkie

78. Najprostszą metodą różnicowania wysięku i przesięku w jamie opłucnej jest
a. Obraz radiologiczny (linia Ellisa-Damoiseau)
b. oznaczenie stężenia glukozy w uzyskanym płynie
c. próba Rivalty

79. Stopniowe wydłużanie PQ i wypadanie QRS, что это может быть?
a) blok I stopnia
b) blok II stopnia typu Mobitz I

80. Zapalenia małych i średnich naczyń:
1) zespół Churga-Strauss
2) guzkowe zapalenie tętnic
3) ziarniniak wegenera
4) zespół Schönleina-Henocha
5) zespół Takayasu

a) 1,2,3,
b)2,3
c)
d) 1, 2, 3, 4

81. Przyczyny przedwątrobowej żółtaczki:
a) hemoliza
b) zespół Gilberta
c) kamica dróg żółciowych

82. Objawy brzuszne w toczniu
1) zapalenie błon surowiczych
2) zakrzepica naczyń krezki
3) zespół złego wchłaniania
4) zaburzenia perystaltyki
5) zakrzepica żylna jamy brzusznej

a)
b) 1, 2, 5
c)
d) wszystkie

83. pierwotną zmianą w RZS jest
a) zapalenie błony maziowej
b) osteoporoza

84. skala Killipa III stopień ostrej niewydolności serca
a)
b)
c) rzężenia nad ponad połową płuc
d) brak zmian osłuchowych

85. Lekiem stosowanym w nagłym zatrzymaniu krążenia niezależnie od etiologii jest:
a) ajmalina
b) adenozyna
c) atropina
d) adrenalina

86 .Najlepiej rokujący nowotwór:
a) rak żołądka
b) rak trzustki
c) carcinoma recti
d) adenoma tubulare

87. zapalenia naczyń moze powodowac:
1) HCV
2) HBV
3) HIV
4)
5)

88. Ziarniniak Wegenera
1) kłębuszkowe zapalenie nerek
2) zmiany w płucach
3) zapalenie zatok przynosowych
4) zmiany w węzłach pachwinowych
5)astma

89. Zespół Reitera:
1) zapalenie cewki
2) zapalenie stawów
3) zapalenie spojówek
4)
5)

90. Po czym krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego:
a) imuran
b) cyklofosfamid
c)
d)

91. Dla cukrzycy II typu nie jest charakterystyczne:
a) insulinooporność
b) niszczenie wysp trzustkowych przez autoprzeciwciała
c)
d)

92. Po 4 dniach po zawale, przy nawrocie dolegliwości- jaki marker:
a) CKMB
a) troponina I
c) BPD
d)Aspt

93. Objawy marskości wątroby
a) palce pałeczkowate
b) rumień dłoniowy
c) leukonychia
d) wszystkie

94. Parametry w DIC
1) spada AT III
2) małopłytkowość
3) spadek fibrynogenu
4) wzrost D - dimerów
5)

95. Leukocyturia przy jalowych posiewach moczu wystepuje:
a) srodmiazszowe zapalenie nerek
b) gruzlica
c) nerka analgetyczna
d) wszystkie

96. do rozplemowych KZN nie zaliczamy:
a) nefropatia IgA
b) bloniaste KZN
c) mezangiopapilarne
d)

Ciekawe,że w sumie wyszło 102 :)
Pozdrawiam koordynatora :)

::: troche popoprawiane, razem jest 94. Pozdrawiam wszystkich :>

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License