Testy

Testy z ortopedii

Test

1. Skolioza wg SRS to skrzywienie którego wartość kątowa mierzona na radiogramach w projekcji a-p metodą Cobba wynosi:
a) >5
b) >10
c) >15
d) >20
e) >25

2. Do trzeciorzędowych objawów skoliozy nie należą:
a) asymetria ustawienia barków
b) asymetria ustawienia dolnych kątów łopatek
c) asymetria trójkątów talii
d) wystawienie biodra
e) torsja klatki piersiowej

3. Cechą charakterystyczną złamań u dzieci jest:
a) swoista, często nieprzewidywalna reakcja chrząstki stawowej na urazy
b) znaczenie czynników statycznych i dynamicznych w kierowaniu przebudową kostną
c) aparat torebkowo-więzadłowy jest znacznie mocniejszy u dzieci niż u dorosłych
d) okostna u dzieci jest mocną, elastyczną błoną zbudowaną z dwóch warstw
e) wszystkie prawidłowe

4. Złamanie kręgosłupa w odcinku piersiowym typu "burst fracture" z retropulsją fragmentów trzonu do kanału kręgowego z uciskiem na rdzeń - leczeniem z wyboru jest:
a) leczenie zachowawcze gorsetem reklinującym
b) leczenie operacyjne
c) leczenie zachowawcze na stole Cotrela
d) leczenie zachowawcze łóżkiem gipsowym
e) żadne

5. Cechą charakterystyczną skoliozy idiopatycznej nie jest:
a) częściej występuje u dziewcząt niż u chłopców
b) częściej występuje u chłopców niż u dziewcząt
c) najczęściej skolioza ma charakter idiopatyczny
d) w odcinku piersiowym najczęściej spotykamy skrzywienia prawostronne
e) największa progresja skrzywienia przypada na okres skoku wzrostowego dziecka

6. Do parametrów radiologicznych mzgku nie należą:
a) objaw stycznej Kleina-Trethowana
b) zmiana kata nasadowo-przynasadowego
c) jednołukowa linia Kleina
d) indeks panewkowy < 30
e) żaden

7. Do objawów klinicznych służących do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych nie należy:
a) objaw Barlowa
b) objaw Ortolaniego
c) objaw pompowania
d) objaw Galleazziego
e) test Thomasa

8. Typowo w złamaniu wyprostnym nasady dalszej kości promieniowej (Collesa) odłam dalszy ulega przemieszczeniu
a) grzbietowo, promieniowo, ulega supinacji
b) grzbietowo, łokciowo, ulega pronacji
c) dłoniowo, promieniowo, ulega supinacji
d) dłoniowo, łokciowo, ulega pronacji
e) żadne

9. Do charakterystycznych złamań osteoporotycznych zaliczamy:
a) złamania paliczków bliższych
b) złamania paliczków dalszych
c) złamania kompresyjne kręgosłupa
d) złamania kości czaszki
e) złamania trzonów kości długich

10. Osteoporozę na podstawi wyniku badania densytometrycznego rozpoznajemy
a) -1>-2,5 SD
b) -2,5 SD
c) -1,5 <-2 SD
d) -2 SD
e) -2<-5 SD


Test

1. Złamanie otwarte - najczęstszy sposób stabilizacji:
a) gwóźdź okołoszpikowy
b) płytka
c) gips
d) wkręty

2. Chory nie porusza dwoma nogami i jedną ręką (ma porażone prostowniki)
a) parapareza
b) paraplegia
c) tetrapareza
d) triplegia

3. Prawdziwe w guzie Ewinga:
a) wywodzi się ze szpiku
b) wrażliwy na chemioterapię
c) występuje u ludzi młodych
d) wszystkie

4. Zwichnięcie tylno-górne stawu biodrowego ustawia nogę:
a) skrócenie i rotacja do wewnątrz, lekkie zgięcie

5. Pacjent 40-letni z koślawością kolan. Jaki element kolana jest najbardziej uszkodzony:
a) więzadło poboczne przyśrodkowe
b) łąkotka boczna
c) więzadło krzyżowe przednie
d) wyniosłość międzykłykciowa

6. Jakie jest najgorsze powikłanie w złamaniach:
a) uszkodzenie naczynia
b) uszkodzenie nerwu
c) złamanie otwarte
d) przemieszczenie odłamów

7. Zespół Marfana:
a) nabyta elastopatia
b) wrodzona elastopatia
c) pacjent gruby, niski

8. Choroba, w której nie występuje ograniczenie ruchomości stawu:
a) zapalenie stawu
b) choroba zwyrodnieniowa
c) nowotwór
d) zerwanie więzadeł

9. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych
a) częściej u kobiet
b) leczymy wszczepiając endoprotezę

10. Szpotawość kolan
a) ścierają się bardziej boczne części stopy


Test maj 2008

1. Alloprzeszczepy używane są w ortopedii do:
a) wypełniania ubytków po neo
b) wypełniania ubytków po procesach zapalnych
c) uzupełniania obluzowanych protez
d) wszystkie

2. Niszczenie kręgu i proces przechodzący na następny krąg z zajęciem krążka międzykręgowego to objaw:
a) TBC

3. Przerzuty osteosklerotyczne
a) ca prostaty
b) ca sutka ?
c) ca żołądka
d) ca nerki

4. Porażenie wiotkie obu kończyn dolnych, uszkodzenie na poziomie:
a) Th12/L1
b) C7/Th1
c) L3/L4

5. Mięsień umożliwiający stanie na jednej nodze ważny przy chodzeniu
a) pośladkowy wielki
b) pośladkowy średni
c) biodrowo-lędźwiowy

6. W osteoporozie zastosujesz:
a) kalcytoninę
b) wapń
c) cytostatyki
d) wszystkie

7. W ZZSK masa kostna:
a) spada ?
b) wzrasta

8. Przy złamaniu kości piętowej spodziewasz się:
a) złamania kręgosłupa lędźwiowego
b) złamania kręgosłupa piersiowego

9. U dorosłych nogi są:
a) lekko koślawe
b) lekko szpotawe

10. Objaw Drahmana
a) MZGKU

11. Złamanie Galeazziego:
a) złamanie kości promieniowej w 1/3 dystalnej + zwichnięcie kości łokciowej

12. I-rzędowe objawy skoliozy:
a) skrzywienie pierwotne
b) skrzywienie wtórne

13. Złamanie zmęczeniowe dotyczy:
a) piszczeli
b) III kości śródstopia
c) kręgoszczelina
d) wszystkie

14. Główne zalety gwoździa śródszpikowego:
a) uniknięcie gipsu i szybsza możliwość ruchu


Test

1. Osteochondritis dissecans to:
a) jałowa martwica kości i chrząstki głowy kości udowej
b) jałowa martwica guzowatości kości piszczelowej
c) jałowa martwica głowy II kości śródstopia
d) oddzielająca martwica chrzęstno-kostna
e) jałowa martwica blaszki granicznej trzonu kręgowego

2. Jałowa martwica guza piętowego jest leczona:
a) operacyjnie
b) wkładką ortopedyczną odciążającą
c) butem gipsowym
d) iniekcjami steroidów
e) masażami wodnymi

3. MZGKU powinno być leczone:
a) tylko wyciągiem pośrednim za kończyny dolne
b) gipsem zgięciowo-odwiedzeniowym
c) operacyjnie repozycją i stabilizacją metalową
d) operacyjnie wycięciem głowy kości udowej
e) operacyjnie plastyką stropu panewki

4. Leczenie wrodzonej stopy końsko-szpotawej należy rozpocząć:
a) niezwłocznie w początkowym okresie noworodkowym
b) po 4 miesiącu życia
c) około 12 miesiąca
d) po zakończeniu wzrostu stopy
e) w przypadku powstania zmian zwyrodnieniowych

5. Linia Rosera-Nelatona to linia:
a) określająca stosunek krętarza większego kości udowej do miednicy
b) określająca torsję podudzia
c) wyznaczająca środek panewki stawu biodrowego na zdjęciach miednicy w projekcji "0"
d) utworzona przez linię biegnącą wzdłuż dolnego brzegu szyjki kości udowej i linię biegnącą wzdłuż górnego obrysu otworu zasłonowego
e) łącząca kolce biodrowe przednie górne

6. Kręgozmyk rzekomy to:
a) przemieszczenie ku przodowi całego kręgu bez przerwania ciągłości łuku z powodu degeneracji krążka międzykręgowego i zmian zwyrodnieniowych wyrostków stawowych
b) przemieszczenie ku tyłowi całego kręgu bez przerwania ciągłości luku z powodu degeneracji krążka miedzykręgowego, zwiotczenia więzadeł kręgosłupa, rzadziej z powodu urazu
c) przemieszczenie ku tyłowi trzonu kręgu, na skutek zaistnienia kręgoszczeliny łuku kręgowego
d) przemieszczenie ku przodowi trzonu kręgowego na skutek zaistnienia kręgoszczeliny łuku kręgowego
e) przemieszczenie do boku trzonu kręgowego na skutek zaistnienia kręgoszczeliny luku kręgowego

7. Leczenie rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego należy rozpocząć:
a) przed rozpoczęciem chodzenia przez pacjenta
b) w początkowym okresie życia bezpośrednio po rozpoznaniu
c) po zakończeniu wzrostu
d) w wieku dojrzałym po powstaniu zmian zwyrodnieniowych
e) ból stawu biodrowego z przeprostem w stawie

8. wiodącym objawem klinicznym MZGKU jest:
a) ból stawu biodrowego i ograniczenie rotacji zewnętrznej w tym stawie
b) ból stawu biodrowego i ograniczenie przywodzenia w tym stawie
c) ból stawu biodrowego i ograniczenie odwiedzenia w tym stawie
d) ból stawu biodrowego i ograniczenie lub deficyt rotacji wewnętrznej w tym stawie
e) ból stawu biodrowego z przeprostem w tym stawie

9. Leczenie stopy płasko-koślawej statycznej w okresie I - niewydolności mięśniowej odbywa się :
a) z zastosowaniem zabiegów fizykoterapeutycznych
b) wkładkami ortopedycznymi supinującymi
c) wkładkami ortopedycznymi pronującymi
d) odwróconym obcasem Thomasa
e) obcasem Thomasa

10. Blok wyprostu stawu kolanowego po przebytym urazie skrętnym przy braku odchyleń w obrazie RTG jest wskazaniem do:
a) przeprowadzenie leczenie fizykoterapeutycznego
b) stosowania wyciągu pośredniego za kończyny dolne
c) wykonania artroskopii
d) chodzenia przy pomocy kul łokciowych odciążeniem kończyn dolnych
e) wykonania redresji wyprostu w znieczuleniu ogólnym


Test 30-10-2007

1. Jaki rodzaj stabilizacji jest najczęściej stosowany w złamaniach otwartych?
a) szyna gipsowa
b) pełny okrężny opatrunek gipsowy
c) wyciąg szkieletowy
d) stabilizacja zewnętrzna ?
e) otwarta repozycja i stabilizacja odłamów kostnych płytą i śrubami

2. Wymień niektóre z częstszych komplikacji złamania bliższego końca kości ramiennej
a) uszkodzenie splotu ramiennego
b) uszkodzenie tętnicy pachowej i nerwu pachowego
c) bark "zamrożony"
d) wszystkie

3. Jaki częsty błąd jest popełniany podczas badania pacjenta z podejrzeniem złamania przedramienia?
a) brak radiogramów przeciwnego (zdrowego) przedramienia
b) brak radiogramów obejmujących przedramię wraz ze stawem łokciowym i nadgarstkiem
c) ocena wyłącznie zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym i niepełna ocena supinacji i pronacji
d) niepełna ocena zakresu ruchów w porównaniu ze stroną przeciwną

4. Najważniejsze objawy pozwalające rozpoznać ostry zespół przedziałów powięziowych to:
a) obfite krwawienie z rany pooperacyjnej
b) brak wypływu krwi włośniczkowej po nakłuciu kapilar na opuszce palca
c) ból niewspółmierny do urazu, narastający przy biernym prostowaniu palców
d) do rozpoczęcia leczenia tego zespołu niezbędny jest pomiar ciśnienia

5. Jakie są objawy zaklinowanego złamania szyjki kości udowej?
a) ból w pachwinie i po stronie przyśrodkowej uda (czasem promieniujący do kolana)
b) chód bólowy, z utykaniem i bolesne ograniczenie ruchów biodra
c) rotacja zewnętrzna kończyny nawet do 90 stopni
d) wybroczyny krwawe w okolicy pośladka i krętarza większego
e) prawidłowe a i b

6. Badając osobę ze złamaniem kości piętowej możesz podejrzewać inne złamania, jakie:
a) trzonów kręgowych i nasady dalszej kości promieniowej?
b) kości skokowej
c) nasady dalszej kości piszczelowej (typu pilon)
d) szyjki kości udowej

7. Przerzuty nowotworowe w obrębie układu kostno-stawowego pochodzą najczęściej z pierwotnych nowotworów wywodzących się z:
a) raka sutka u kobiet i raka prostaty u mężczyzn
b) raka nerki w szczególności guza Wilmsa
c) chordoma i adamantinoma
d) wszystkich wymienionych

8. Prawdziwe stwierdzenie na temat choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego:
a) jej przyczyna jest osteoporoza
b) charakterystyczne są dolegliwości bólowe promieniujące po tylnej powierzchni uda do stawu kolanowego
c) charakterystyczne są dolegliwości bólowe promenujące po przedniej powierzchni uda do stawu kolanowego
d) najwcześniej jest ograniczony ruch zgięcia w stawie biodrowym a jako ostatni ruch rotacji wewnętrznej

9. Szpiczak mnogi:
a) należy do najczęściej występujących złośliwych nowotworów narządu ruchu
b) częściej występuje u tzw. młodych dorosłych i częstość występowania maleje z wiekiem
c) złamanie patologiczne jest często pierwszym objawem klinicznym choroby
d) daje charakterystyczny obraz w badaniu scyntygrafii trójfazowej układu kostnego
e) prawdziwe a i c
f) prawdziwe b i d

10. Złamania patologiczne:
a) inna nazwa złamań występujących u osób w 7-9 dekadzie życia
b) spowodowane najczęściej pierwotnymi nowotworami układu kostnego
c) są spowodowane przez małą energię urazu
d) u ich podłoża leży zaburzenie mikrostruktury i osłabienie struktury kości
e) c i d


Test

1. Do typowych objawów rozdarcia łąkotki nie należy:
a) deficyt pełnego wyprostu kolana
b) zanik mięśnia czworogłowego
c) dodatni test szufladkowy
d) dodatni test McMurraya
e) wysięk w stawie kolanowym

2. Złamania awulsyjne to inaczej:
a) złamanie patologiczne
b) złamanie typu "zielonej gałązki"
c) złamanie z pociągania
d) złamanie wieloodłamowe
e) złamanie niestabilne

3. Pacjent lat 11 po zabiegu zamkniętej repozycji i unieruchomieniu gipsowym złamania nadkłykciowego prawej kości ramiennej w 3 godzinie od nastawienia prezentuje następujące objawy: piekący ból przedramienia i palców, leniwą grę naczyniową po uciśnięciu płytki naczyniowej. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:
a) rozdarcie tętnicy ramiennej
b) zespół ciasnoty powięziowej
c) destabilizacja uzyskanego nastawienia
d) zespół Sudecka
e) opisany stan jest typowym obrazem klinicznym występującym po złamaniu nadkłykciowym u dzieci

4. Ograniczenie ruchomości w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego dotyczy w pierwszym rzędzie:
a) zgięcia i przywiedzenia
b) rotacji wewnętrznej, odwiedzenia i wyprostu
c) rotacji zewnętrznej, odwiedzenia i zgięcia
d) rotacji wewnętrznej i zgięcia
e) rotacji wewnętrznej i przywiedzenia

5. Najbardziej typowym objawem kostniaka kostnawego (osteoma osteoides, osteoid sacroma) jest:
a) obrzęk kończyny
b) guz jest bezobjawowy, a rozpoznanie stawia się najczęściej w momencie przerzutów odległych
c) złamanie patologiczne w miejscu guza
d) ból najbardziej nasilony w nocy i szybko ustępujący po podaniu salicylanów
e) dolegliwości są uwarunkowane umiejscowieniem guza i jego uciskiem na przyległe tkanki miękkie

6. Wybierz prawdziwe stwierdzenie:
a) do mocowania stosuje się zarówno metyloakrylan (cement kostny) jak i endoprotezy z powierzchnią porowatą (umocowanie bezcementowe)
b podczas dobierania typu endoprptezy ortopeda bierze pod uwagę wiek pacjenta, poziom jego aktywności fizycznej i jakość kości
c) z uwagi na silniejsze wiązanie na granicy kość-proteza, protezy cementowe rzadziej ulegają obluzowaniu
e) prawdziwe a i b

7. Do głównych cech radiologicznych choroby zwyrodnieniowej nie należy:
a) zwężenie szpary stawowej
b) podchrzęstna sklerotyzacja
c) tworzenie osteofitów
d) obecność ciał wolnych w jamie stawu
e) tworzenie się torbieli kostnych

8. Do czynników ryzyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych nie należy:
a) wcześniactwo
b) ciąża u pierwiastki
c) małowodzie
d) położenie pośladkowe
e) duża masa płodu

9. 15-letnia pacjentka z prawostronnym idiopatyczmym skrzywieniem kręgosłupa o kącie 28 st i dodatnim testu Risera 3. wybierz najwłaściwsze postępowanie:
a) operacyjna korekcja skrzywienia lręgoslupa z trójpłaszczyznową korekcją skrzywienia i spondylodezą tylną
b) intensywna rehabilitacja ruchowa z zastosowaniem ćwiczeń antysklerotycznych i stała opieka Poradni wad Postawy
c) zastosowanie w leczeniu gorsetu ortopedycznego i okresowa kontrola, co 3-6 miesięcy w Poradni Ortopedycznej
d) Pacjentka wymaga jedynie okresowej kontroli radiologicznej celem wykluczenia progresji skrzywienia
e) skierowane na ćwiczenia ogólnorozwojowe ćwiczenia na basenie i kontrola w Poradni Ortopedycznej co 3 miesiące

10. Wybierz stwierdzenie prawdziwe dla MZGKU:
a) zawsze wymaga leczenia operacyjnego
b) jest zawsze wynikiem urazu
c) nigdy nie dotyczy głów kości udowych
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
e) wszystkie odpowiedzi są fałszywe

11. 6-miesięczne niemowlę u którego rozpoznano rozwojową dysplazję lewego stawu biodrowego z jego zwichnięciem - wybierz prawidłowe leczenie:
a) uprząż Pawlika
b) szerokie pieluszkowanie do ukończenia 1. roku życia
c) wyciąg over-head, zamknięta repozycja zwichnięcia, unieruchomienie w gipsie w pozycji zgięciowo-odwiedzeniowej
d) otwarta repozycja z osteotomią kości udowej
e) otwarta repozycja z osteotomią miednicy


Test 16-10-2007

1. Najczęstszym powikłaniem występującym w leczeniu złamań stawowych jest:
a) opóźniony wzrost
b) brak zrostu
c) wygojenie ze zniekształceniem powierzchni stawowej
d) jałowa martwica kości

2. Szpotawość kolan:
a) powoduje przeciążenie bocznego przedziału stawu kolanowego
b) powoduje przeciążenie przyśrodkowego przedziału stawu kolanowego
c) powoduje przeciążenie wszystkich przedziałów stawu kolanowego
d) nie powoduje przeciążenia w żadnym przedziale w stawu kolanowego

3. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie:
a) złamania krętarzowe są typowym powikłaniem osteoporozy starczej
b) złamania szyjki kości udowej są typowym powikłaniem osteoporozy pomenoauzalnej
c) choroba Scheumermanna jest nietypową postacią osteoporozy, występującą u młodocianych
d) ZZSK cechuje obniżenie gęstości mineralnej kości

4. Niedowład czterokończynowy spastyczny bardziej zaznaczony w obrębie kończyn górnych występuje:
a) w całkowitym uszkodzeniu rdzenia przedłużonego
b) w połowiczym uszkodzeniu rdzenia kręgowego
c) w uszkodzeniu centralnej części rdzenia kręgowego szyjnego
d) wskutek zaburzonego dopływu bodźców modulujących z centralnego układu nerwowego

5. Nowotwory złośliwe kostne mogą powstać wskutek:
a) przewlekłego zapalenia kości
b) nawracającego przeciążenia
c) urazu
d) osteoporozy

6. Złamanie spiralne kości piszczeli:
a) powstaje najczęściej wskutek urazu w mechanizmie bezpośrednim
b) jest typowym złamaniem osteoporotycznym
c) jest złamaniem stabilnym
d) z reguły wymaga leczenia operacyjnego

7. Najbardziej typowym powikłaniem złamania trzonu kości ramiennej jest:
a) uszkodzenie tętnicy ramiennej
b) uszkodzenie nerwu promieniowego
c) choroba Sudecka
d) przykurcz niedokrwienny Volkmanna

8. Niedowład spastyczny dolnej połowy ciała
a) hemipareza
b) parapareza
c) tetrapareza
d) hemiplegia

9. Dodatni objaw Menella świadczy o:
a) gruźliczym zapaleniu kości
b) zwichnięciu stawu biodrowego
c) wyniszczeniu spowodowanym długotrwałym niedożywieniem
d) zapaleniu stawu krzyżowo-biodrowego

10. Dysplazja włóknista:
a) jest nowotworopodobną zmianą w tkance kostnej mogącą ulegać zezłośliwieniu
b) jest nowotworem niezłośliwym
c) jest nowotworem miejscowo złośliwym
d) jest bardzo złośliwym nowotworem

Test

1. Przerwanie ścięgna głowy długiej m. dwugłowego ramienia
a) leczymy zachowawczo, nie osłabia znacząco funkcji zginania w stawie łokciowym i funkcji rotacyjnej, ewentualnie

2. Obecność stawu rzekomego hipertroficznego koci piszczelowej po 12 tygodniach od złamania leczonego opatrunkiem gipsowym świadczy o;
a) złym leczeniu - piszczel leczymy z wyboru operacyjnie

3. Złamanie awulsyjne szczytu kostki bocznej stawu skokowego wg AO:
a) 44A
b) 43 (pilon)

4. Świeże uszkodzenie więzozrostu barkowo-obojczykowego Istopnia (naciągnięcie lub częściowe uszkodzenie więzadła barkowo-obojczykowego)
a) leczymy zachowawaczo (I i II stopień)

5. 31-letni pacjent z urazem kolana, stwierdzono dodatni objaw Lahmanna, dodatni objaw szuflady przedniej i niestabilność przednio-przyśrodkową (koślawienie
a) uszkodzenie MCL

6. Dodatni pivot-shift świadczy o
a) niestabilność przednio-przyśrodkowa

7. Triada o'Donoghue
a) MCL
b) LMM
c) ACL

8. Do kompleksu bocznego stawu kolanowego należy:
a) więzadło boczne (LCL)

9. Do uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzalkowego dochodzi najczęściej przy złamaniach typu
a) Weber C

10. U starszych występuje
a) chondrosarcoma

12. Złamanie typu Monteggia
a) złamanie trzonu kości łokciowej
b) zwichnięcie głowy kości promieniowej

13. Złamanie poprzeczne zamknięte trzonu kości udowej - złoty standard to:
a) gwoździowanie śródszpikowe

14. Otwarte złamanie kości udowej z masywnym uszkodzeniem tkanek i łąkotek, ale bez uszkodzenia naczyń i nerwów to:
a) 33 wg klasyfikacji AO

15. W złamaniach kości piętowej musisz zawsze wykluczyć złamanie
a) kręgosłupa (kilkanaście %)


Test

1. Skrzywienie boczne kręgosłupa najczęściej występuje w przebiegu
a) młodzieńcza skolioza idiopatyczna

2. Przyczyna choroby Perthesa
a) zaburzenia ukrwienia

3. Stopa końsko-szpotawa - wskaż fałszywe
a) leczenie operacyjne najlepiej w drugiej połowie 1 roku życia
b) nawet po doskonałym leczeniu chirurgicznym może nastąpić nawrót
c) początek leczenia po 3 mż
d) typ soft-soft łatwo skorygować

4. Wrodzona stopa płasko-koślawa cecha charakterystyczna w RTG
a) pionowe ustawienie kości skokowej

5. Nie należy do typowych złamań osteoporotycznych
a) złamanie obojczyka
b) złamanie szyjki kości udowej
c) złamanie kręgów kompresyjne
d) złamanie dalszej części kości promieniowej

6. Skostnienie okołostawowe najczęściej występuje po
a) złamaniu otwartym
b) chorobie zwyrodnieniowej stawów
c) urazie oun

7. Osteoporoza nie występuje w przebiegu
a) dny moczanowej
b) cukrzycy
c) zespołu jelita drażliwego
d) zespołu złego wchłaniania

8. Urazowe uszkodzenie tętnicy najczęściej występuje w przebiegu
a) zwichnięcie stawu kolanowego

9. Najbardziej upośledza gojenie
a) uszkodzenie nerwu
b) uszkodzenie naczynia żylnego i chłonnego
c) zapalenie kości

10. nowotwór może rozwinąć się na podłożu
a) choroby zwyrodnieniowej
b) urazu
c) przewlekłego zapalenia kości
d) osteoporozy

11. Zwyrodnienie stawu - uszkodzeniu ulegają
a) chrząstka stawowa
b) kości wokół stawu
c) więzadła
d) wszystkie

12. Cecha optymalnego zespolenia
a) możliwa rehabilitacja bez unieruchomienia w gipsie

13. Jałowa martwica głowy kości udowej u dorosłych i dzieci
a) to choroba o różnej etiologii, przebiegu i leczeniu

14. Błędne stwierdzenie:
a) gwóźdź śródszpikowy niszczy ukrwienie śródszpikowe
b) trzony kości długich w procesie starzenia ulegają poszerzeniu
c) chrząstka stawowa ma swoje naczynia odżywcze

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License